VVE-certificaten voor pedagogisch medewerkers

08-03-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Wethouder Bert van Nieuwenhuizen reikte maandag 6 maart de dik verdiende certificaten uit aan vijftien pedagogisch medewerkers die bij Stichting Aanzet de training Brede zorg hebben gevolgd. Zij zijn nu geschoold in het landelijke voor- en vroegschoolse educatie programma Startblokken. De wethouder complimenteerde de medewerkers met hun enorme inzet en doorzettingsvermogen. Anderhalf jaar lang hebben de medewerkers naast hun baan en in veel gevallen naast hun gezin in de avonduren de training gevolgd. Naar aanleiding van de trainingsavonden werd er gewerkt aan vele opdrachten waardoor het portfolio gevuld werd. Marian van de Pauw, trainer bij Aanzet, lichtte het traject toe en had voor elke medewerker een persoonlijk praatje.

Zo leerden de medewerkers in drie blokken een betekenisvol activiteitenaanbod ontwerpen; een rijke leeromgeving inrichten; betekenisvolle interacties bedenken en uitvoeren; verschillende rollen aannemen in spelactiviteiten; de ontwikkeling van kinderen via spel optimaal stimuleren; handelingsgericht observeren, registreren en evalueren met behulp van Kijk!; planmatig werken en communiceren met ouders.

Enkele uitspraken van deelnemers: ‘Ik ben nu bewust van wat ik doe; ik werk nu veel doelgerichter’; ‘Ik laat nu meer vanuit de kinderen komen in plaats van alles al van te voren voor te bereiden. Door met de kinderen samen een plan te maken zijn ze gelijk ook heel gemotiveerd. Daardoor komt er meer uit en leren ze meer’; ‘Ik laat nu vaker stiltes vallen en luister beter’; ‘Ik kijk nu gerichter naar kinderen’.

Praktijkbezoeken aan de deelnemers door één van de trainers waren een essentieel onderdeel van de training. Hierbij werden video- of foto-opnames gemaakt. Deelnemers maakten gedurende de training een portfolio waarin hun ontwikkeling en leerervaringen zichtbaar werden. Aan de hand van dit portfolio werd met alle pedagogisch medewerkers een eindgesprek gevoerd.

De medewerkers van de kinderopvangorganisaties: de Mini Academie, Mundo en Un1ek, kijken terug op een geslaagd traject.Gerelateerd