Voortbestaan Zomerschool gegarandeerd!

24-01-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Op maandag 23 januari 2018 kwamen bij Stichting Aanzet de samenwerkingspartners bij elkaar om hun handtekening te zetten onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor weer drie jaar Vlaardingse Zomerschool: in 2018, 2019 en 2020! De handtekening werd gezet door afgevaardigden van Lentiz (Geuzencollege en Groen van Prinsterer), Het Lyceum Vos, MAVO Vos, College Vos en De Internationale Vos, de Sint Jozef Mavo, UN1EK, SIKO, Wijzer, de Gemeente Vlaardingen en Stichting Aanzet. Een unieke samenwerking van de Gemeente Vlaardingen, ALLE schoolbesturen, zowel van het basis- als voortgezet onderwijs en Stichting Aanzet!

De eerste zomerschool werd in 2011 georganiseerd, deze overeenkomst betekent dat in 2020 het tweede lustrum -tien jaar zomerschool- kan worden gevierd! Een feestje waard dus! 

De Vlaardingse Zomerschool vindt telkens plaats tijdens de laatste twee weken van de zomervakantie en is bedoeld voor leerlingen van groep 8 die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs en leerlingen die van de eerste naar het tweede jaar van het voortgezet onderwijs gaan. De zomerschool heeft elke ochtend een educatief ochtendprogramma: met lessen Nederlands, spelling, woordenschat en begrijpend lezen, Engels, rekenen en wiskunde. De leerlingen werken vanuit een werkmap, op een iPad, houden een presentatie of zijn praktisch bezig. Kortom: een grote verscheidenheid aan lesactiviteiten. 
Tijdens het middagprogramma wordt een beroep gedaan op de sportieve, creatieve en sociale talenten van kinderen, zoals: surfen, rappen, koken, survival. 

Dat de zomerschool voorziet in een behoefte mag duidelijk zijn: de afgelopen zeven jaar waren er altijd zo’n 25 tot 30 leerlingen die enthousiast de zomerschool bezochten. En na afloop zeiden er steevast een flink aantal: ik wil volgend jaar wel weer! Dit jaar is de zomerschool van 13 tot 22 augustus.
Meer informatie en aanmelden: www.vlaardingsezomerschool.nlGerelateerd