Vijfde Vlaardingse Zomerschool

08-06-2015 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Van 10 tot en met 20 augustus (maandag tot en met donderdag) wordt de vijfde Vlaardingse Zomerschool georganiseerd. Deze is bestemd voor leerlingen van groep 8 en leerlingen die overgaan van de 1e naar de 2e klas van het middelbaar onderwijs. De Zomerschool  is een initiatief van de Vlaardingse schoolbesturen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, Stichting Aanzet, SKV- School XL en de Gemeente Vlaardingen. Alle partijen zien het belang van goed onderwijs in Vlaardingen, dat gericht is op talentontwikkeling en een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.

Al vier jaar lang is de Zomerschool een succes; dit Lustrumjaar zal op de laatste donderdagmiddag extra gevierd worden met een spetterend middagprogramma. Naar school in de vakantie? Wil je dat wel als je twaalf of dertien bent? Als reden voor deelname geven de meeste leerlingen aan, dat zij wel wat extra hulp en uitleg kunnen gebruiken bij bepaalde reken- en taalonderdelen. En dat gebeurt dan ook in de ochtenduren in de Windwijzer aan de Schiedamseweg. Op eigen niveau krijgen leerlingen extra uitleg aangeboden bij bepaalde lesstof, waar zij wat moeite mee hebben, op een manier die toch anders is dan zij gewend zijn. 

Een voorbeeld: in de ochtend aandacht besteden aan inhoudsmaten en in de middag het geleerde toepassen bij het maken van een taart of een maaltijd. In de middaguren worden er uitdagende sportieve en creatieve activiteiten ondernomen: een survival in de Broekpolder, sporten in de Polderpoort, koken bij het Geuzencollege en surfen op het strand van Hoek van Holland! Een impuls voor talentontwikkeling! 

Een enthousiaste leerling vertelt: ,,Ik vind de zomerschool een goede en leuke besteding van de laatste twee weken van mijn zomervakantie. Vrienden zeiden wel: ,,Waarom ga jij leren in de vakantie?’’ Maar toen ze hoorden hoe we les kregen en dat we ’s middags gingen surfen, koken, skaten en survivallen waren ze toch wel een beetje jaloers.’’ 

Twee ouders zijn ambassadeur geworden van de Vlaardingse Zomerschool. Een ouder: ,,Mijn kind heeft in die twee weken Zomerschool veel meer zelfvertrouwen gekregen. De angst om naar een nieuwe school te gaan, waar je niemand kent, is grotendeels verdwenen. Mijn kind heeft een vriendje overgehouden aan de Zomerschool…’’ 

Er kunnen maximaal dertig leerlingen geplaatst worden. Er zijn nog enkele plaatsen, dus wees er snel bij! De kosten bedragen € 100,00 voor twee weken. Mocht dit bezwaarlijk zijn, dan kan dit worden doorgegeven en wordt er naar een oplossing gezocht. Opgeven kan via de website www.vlaardingsezomerschool.nl of telefonisch: Stichting Aanzet, 010 - 232 21 11, vragen naar Charissa Post.

Gerelateerd