Techniektorens bij de Klinker

20-01-2015 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Daltonschool de Klinker is sinds kort de trotse eigenaar van prachtige techniektorens. Om de leerkrachten kennis te laten maken met de onderwerpen heeft er een aantal gastlessen plaatsgevonden. Alle groepen zijn daarbij aan de beurt gekomen. De onderwerpen van de technieklessen komen uit de techniektorens. De techniektorens zijn mogelijk gemaakt door sponsoring van Shell. Vrijdag 16 januari is door een medewerker van Shell de cheque uitgereikt. Technieklessen worden dus een vast onderdeel van het lespakket op de Klinker!

De speerpunten binnen het Daltononderwijs zijn zelfstandigheid, vrijheid/-verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. De kinderen worden van de kleutertijd tot aan de laatste groep begeleid door de leerkrachten om te leren eigen verantwoordelijkheid te nemen. De kinderen krijgen de vrijheid (binnen gestelde grenzen) om zelf bepaalde keuzes te maken. Zo kunnen de kinderen in overleg met de leerkracht het tempo en de volgorde van een opdracht bepalen, kiezen welke hulpbronnen ze wel of niet raadplegen en de tijd die ze aan verschillende onderdelen besteden. Bovendien is het nadenken over je eigen gedrag en werk een belangrijk onderdeel binnen het Daltononderwijs op de Klinker.

Ook het leren samenwerken wordt zeer duidelijk gestimuleerd. De oudsten helpen regelmatig bij de jongere kinderen, waardoor iedereen elkaar kent op de school. Het zelf aan de slag gaan met een opdracht (die afgestemd is op de leerling) wordt aangemoedigd. Deze zogenaamde weektaak moet aan het einde van de week afgerond zijn. De leerlingen hebben hier in de rest van hun leven profijt van, omdat ze goed in staat zijn hun verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te zijn en samen te werken met anderen. Meer informatie over de school vindt u op: www.daltonschooldeklinker.nlGerelateerd