Staking in het basisonderwijs

08-09-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN/REGIO - Op woensdag 12 september zijn nieuwe acties van leerkrachten in het basisonderwijs aangekondigd, om hun eis voor meer loon en minder werkdruk kracht bij te zetten. Veel leerkrachten van UN1EK maken gebruik van hun recht om te staken. Dit heeft tot gevolg dat een flink aantal onderwijslocaties van UN1EK aanstaande woensdag sluit. Het college van bestuur vraagt om begrip van ouders. Leerkrachten van IKC Het Balkon uit Maassluis vertellen in een filmpje waarom zij staken.

Werkdrukakkoord en CAO onderwijs


In de lente werd een werkdrukakkoord met de minister van OCW bereikt waarin extra middelen werden toegezegd om de werkdruk te verlagen. Deze zomer werd een nieuwe CAO primair onderwijs afgesloten, waarin onder anderen een salarisverhoging voor leerkrachten is opgenomen. Toch blijft het zaak om actie te blijven voeren om op lange termijn het beroep aantrekkelijk te houden voor leerkrachten en de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen te waarborgen.

Goed onderwijs staat en valt met voldoende en goed opgeleide leerkrachten. We stevenen af op een fors lerarentekort en weten dit al geruime tijd. Het bestuur van UN1EK vindt dat er vanuit onze politieke leiders meer urgentiebesef en regie aan de dag gelegd moet worden om dit probleem effectief aan te pakken. Dit kan ons inziens niet zonder dat hiervoor extra middelen worden vrijgemaakt.

UN1EK


Het lerarentekort is in grote delen van het land inmiddels goed voelbaar. Ook bij UN1EK. Het is ons gelukt om de formatie voor dit schooljaar rond te krijgen. Echter, onze flexpool van invalleerkrachten is zeer beperkt. UN1EK blijft landelijk aangesloten bij discussies rondom deze thematiek. Daarnaast werken we samen met onze regionale partners en zoeken intern naar innovatieve oplossingen om de problemen het hoofd te bieden.

Binnen UN1EK zijn de werkdrukakkoord gelden in nauw overleg met de medezeggenschapsorganen ingezet. De trend die we duidelijk waarnemen is het inzetten van onderwijsassistenten om op die manier de taken van leerkracht te ontlasten. We bieden ontwikkelperspectief aan onze medewerkers en zetten in op goed werkgeverschap om onze leerkrachten te behouden en toekomstige collega’s aan te trekken.

Acties bij scholen en IKC’s van UN1EK


Op 12 september maakt een groot aantal leerkrachten van UN1EK gebruik van hun recht om te staken. Dit heeft tot gevolg dat een flink aantal onderwijslocaties van UN1EK op deze dag sluit. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Bij andere locaties wordt op 12 september op andere wijze actie gevoerd. De leerkrachten van een van onze locaties, IKC Het Balkon in Maassluis, hebben in een filmpje verwoord waarom zij staken.Gerelateerd