SKV en Meervoud worden UN1EK

31-07-2014 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Op vrijdag 1 augustus 2014 gaan Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen bestuurlijk fuseren. Vanaf 1 oktober treedt de nieuwe organisatie naar buiten onder de nieuwe naam ‘Stichting UN1EK’. 

De strategie van zowel Stichting Meervoud als Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV) is er sinds enkele jaren op gericht om basisscholen, peuterspeelzalen en kindercentra samen te voegen in integrale kindcentra. In de onderwijsvisie van de gemeente Vlaardingen, Maassluis en Schiedam is de ambitie omschreven dat onderwijs en kinderopvang in de komende jaren worden samengevoegd in integrale kindcentra, met als doel het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Om deze doorgaande ontwikkelings- en leerlijn te kunnen realiseren vanuit integrale kindcentra, nemen de onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties in de regio in de komende jaren flinke stappen in bestuurlijke samenwerking. Stichting Meervoud en SKV zetten als eerste de stap om ook bestuurlijk te fuseren. 

Een integraal kindcentrum (IKC) biedt basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er is één pedagogisch klimaat en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn vanuit de hele dagopvang en peuterspeelzaal naar de basisschool. Er is verbinding tussen voorschools spelen en leren voor kinderen van 0 tot 4 jaar en binnen- en buitenschools leren en ontspannen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ieder IKC heeft een eigen profiel. Zo kan naast onderwijs en kinderopvang bijvoorbeeld kunst, sport, muziek, natuur of taal centraal staan in het activiteitenaanbod. Ouders kunnen voor hun kind naar keuze gebruik maken van het aanbod. Een IKC is 52 weken per jaar geopend van 07.30 tot 18.30 uur. 

De fusie tussen Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen heeft voor ouders en kinderen geen directe gevolgen. Alle scholen worden in de komende jaren samengevoegd met een kindercentrum en/of peuterspeelzaal tot een integraal kindcentrum. Daarvan zullen ouders de voordelen voor henzelf en voor hun kind(eren) snel ontdekken! 

Stichting UN1EK heeft drie integrale kindcentra, vijftien scholen voor christelijk primair onderwijs, zeventien peuterspeelzalen en zeventien kindercentra voor kinderopvang in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De komende jaren worden alle basisscholen, kindercentra en peuterspeelzalen samengevoegd in integrale kindcentra. UN1EK heeft ruim 750 medewerkers. Ongeveer 7.000 kinderen bezoeken dagelijks een locatie van UN1EK.Gerelateerd