Schoffering van een beroepsgroep!?

26-02-2020 Onderwijs Herman Stel

In het mediageweld rond het Coronavirus, de aanhoudende reeks stormen met code geel en de breuk tussen André en zijn Bridget, viel het bijna niet op. Ik bedoel de beleidswijziging van onze onderwijsminister Arie Slob om vanaf heel binnenkort de eindtoets basisonderwijs weer naar voren in het schooljaar te schuiven.

Terwijl hij heel hard roept, dat het advies van de leerkracht van groep 8 toch echt doorslaggevend is en dat bij die leerkracht immers de expertise zit, zorgt hij er nu voor dat de uitslag van de toets veel eerder op tafel ligt. Het is wel zo, dat de juf van groep 8 (tja, meesters zijn er niet zo veel meer) nog wel de kans krijgt om eerst haar eigen advies op tafel te leggen, maar de toets, die meteen daarna wordt afgenomen heeft nog wel zo’n grote invloed, dat bij goed maken van de toets het advies naar boven toe mag worden bijgesteld. Het argument van de minister was, dat ouders, dan niet meer de kans krijgen om hun kind te laten oefenen voor de toets. Een flauwekul-argument natuurlijk. Sommige ouders laten hun kind al in groep 7 naar bijles gaan. Een vreemde zet van de minister omdat de politiek een aantal jaren geleden er juist bewust voor koos om die toets later af te nemen, zodat alleen het advies van de leerkracht telde.

En nu draait Arie dit dus weer terug. Daarmee eigenlijk insinuerend dat die juf in groep 8 helemaal niet zo goed is in het adviseren. Eigenlijk is die juf in de ogen van onze politiek gewoon een prutser die er hartstikke vaak naast zit met dat schoolkeuzeadvies. Kijk, dat Arie tot dit besluit komt heeft natuurlijk alles te maken met het gegeven dat veel scholen voor voortgezet onderwijs roepen dat er heel veel kinderen zijn die bij hen op school na een jaar of twee toch op een 'lager' schooltype terechtkomen en dat dit komt door die slecht adviserende juf. 

Gemakshalve vergeet men maar even, dat er misschien nog wel een paar andere factoren meespelen bij schoolsucces. Ik noem alleen maar de puberteit, de invloed van social media op de tijdsbesteding, de veranderende belangstellingen op allerlei gebied als je jongvolwassene bent. En dan heb ik het nog maar niet over het gebrek aan leerkrachten in het voortgezet onderwijs, de kwaliteit van sommige wel werkende docenten, het voortdurende geëxperimenteer met nieuwe onderwijsconcepten, enz. enz. Nee het is weer de schuld van de juf in groep 8. 

Tegelijk ziet een aantal politici de kans om hun oude stokpaardje van de 'Middenschool' weer uit de kast te trekken. Want het uitstellen van het keuzemoment is volgens hen de enige juiste oplossing. Feit blijft dat onze Minister van Onderwijs het imago van de leerkracht in het basisonderwijs weer eens stevig in twijfel trekt.Gerelateerd