Samen strijden tegen laaggeletterdheid werkt

12-07-2019 Onderwijs Redactie

Roel Dijkstra Fotografie/ foto: Marc Heeman

VLAARDINGEN - Op dinsdag 9 juli tekenden 8 nieuwe organisaties het Bondgenootschap Basisvaardigheden. In het Bondgenootschap verklaren de ondertekenaars het belangrijk te vinden dat alle mensen in Vlaardingen voldoende basisvaardigheden beheersen. Met andere woorden: dat zij kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven in de Nederlandse taal, rekenen en over voldoende digitale vaardigheden beschikken.
 

Waarom zijn basisvaardigheden belangrijk

Om makkelijker je weg te vinden in de samenleving, voor je gezondheid te zorgen, om uit de schulden te blijven, kinderen op te voeden, een opleiding te doen, of om een baan of vrijwilligerswerk te vinden. Mensen met onvoldoende vaardigheden noemen we laaggeletterd en in Vlaardingen zijn dat er zo’n 15.000.  

De ondertekenaars van het Bondgenootschap werken samen en zetten het onderwerp op de agenda. Ze werken aan preventie en vroegsignalering om te voorkomen dat kinderen met een taalachterstand later laaggeletterd raken. Maar ook maken organisaties afspraken over herkennen en doorverwijzen en ontwikkelen ze activiteiten waarmee Vlaardingen hun basisvaardigheden kunnen verbeteren.

 

In gesprek met laaggeletterden

Naast het officiële moment van het ondertekenen door de nieuwe partners van het Bondgenootschap vertelden laaggeletterden hoe belangrijk het is om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en wat hebben ze bereikt door wekelijks in de bibliotheek te oefenen. Hun verhaal was een inspiratie voor elke organisatie die het lastig vindt om over laaggeletterdheid te praten!

 

Wie doen mee aan het Bondgenootschap

De organisaties die tot nu toe het Bondgenootschap hebben ondertekend zijn Aanloophuis de Groene Luiken, Albeda College, Bibliotheek Maassluis | Midden-Delfland, Bibliotheek Vlaardingen, Centrum voor Jeugd en Gezin, Gemeente Vlaardingen, HorizonTaal, Huisartsenpraktijk Harris, Humanitas Nieuwe Waterweg Noord, Logopediepraktijk Welbespraakt, Minters, NL Educatie, Serasta, Stichting Aanzet, Stichting Elckerlyc, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting MEE, Stichting Onder Een Dak, Stichting Samen-Schrijven, Stichting Samen Sterk in Holy, Stichting Vlaardingen in Beweging, Stichting Vluchtelingenwerk, Stroomopwaarts, UWV, De Windwijzer, Woningcorporatie Waterweg Wonen en Zorgorganisatie Eerste Lijn.  Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date