Samen leven moet je leren!

05-03-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – De leerlingen van het Geuzencollege starten de week na de voorjaarsvakantie met de Burgerschapsweek. Een week waarin de leerlingen verschillende activiteiten ondernemen, waarbij het accent wordt gelegd op de persoonsvorming van de leerling. Hiermee beoogt het Geuzencollege dat een ieder, op een sociale en betrokken manier, zijn of haar eigen rol in onze samenleving leert kennen en gaat innemen. Om goed met elkaar te kunnen samen leven heb je kennis, vaardigheden, een nieuwsgierige en kritische houding en reflectie nodig. De thema’s die van klas 1 tot en met 4 behandeld worden zijn: mensenrechten, dialoog/discussie/debat, omgaan met conflicten, normen & waarden & omgangsvormen, identiteitsverkenning van jezelf en de ander en tot slot leerlingparticipatie.

De leerlingen krijgen informatie en praten over onderwerpen die direct aansluiten bij hun belevingswereld. Zo krijgen zij een les in sociale mediawijsheid, debatteren zij over hun kwetsbaarheid in het verkeer (TeamAlert) en laat de politie zien wat er kan gebeuren als je te veel met je telefoon bezig bent op straat (Be Smart).

In een groter verband spreken de leerlingen met elkaar over de diversiteit van mensen/gezinnen en dus ook van de samenleving (De Geweldige School). Onbegrip kan soms leiden tot agressie. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük geeft een gastles over het respect op het veld en in het dagelijkse leven. En wat hebben een Vlaardingse wethouder, een brandweerman, een politieman/-vrouw, een directeur, een medewerker op de ambulancedienst en de directeur van Yets te maken met  respect en normen en waarden? Leerlingen gaan met hen op speeddate. Vooroordelen en discriminatie liggen op de loer: hoe gaan de leerlingen hiermee om? Bovendien heeft niet ieder gezin dezelfde financiële mogelijkheden. Veel gezinnen in Nederland zijn afhankelijk van de Voedselbank (gastles). Armoede kan leiden tot uitbuiting of moderne slavernij, waarover International Justice Mission komt spreken. Ook kan er een migratiestroom ontstaan. Met Mirjam Poolster van de Vlaardingse Denkschool gaat een groep leerlingen filosoferen over migratie en identiteit. Meestal zijn kinderen de dupe en daarom zijn er de Rechten van het Kind opgesteld, die de leerlingen gaan verkennen.

In Nederland leven we in een democratie. Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De leerlingen van de onderbouw van het Geuzencollege mogen in het echt nog niet stemmen, maar wel op de Willem de Zwijgerlaan! Stemmen: waarom en hoe doe je dat?

Natuurlijk zijn er ook uitjes buiten school. Zo gaan eerstejaarsleerlingen naar Museum Rotterdam en bekijken zij enkele highlights van Rotterdam. Andere eerstejaars gaan de tentoonstelling van Escher bezoeken in Den Haag. De tweedejaarsleerlingen gaan naar het Anne Frankhuis en/of het Binnenhof. Dinsdag staat bioscoop Vue in het teken van ‘movies that matter’, die gedistribueerd worden door Amnesty International. Alle leerlingen bezoeken dan een film met een thema dat aansluit bij burgerschap.

De gehele week zijn er lesuren waarin de leerlingen met hun mentor de gastlessen en of uitjes voorbereiden. De mentoren bereiden tevens een aantal lessen voor die te maken hebben met burgerschap, waarbij onder andere een dialoog/discussie/debat gevoerd wordt. Tijdens de lessen beeldende vorming en techniek krijgen de leerlingen een verwerkingsopdracht en de docenten lichamelijke opvoeding en muziek sluiten ook aan bij het project. Maar er zijn ook reflectiemomenten: de leerlingen beschrijven in een logboek waarom een (gast)les/uitje te maken heeft met burgerschap, hoe hun houding en inzet tijdens een onderdeel was, wat zij ervan geleerd hebben en wat ze gaan onthouden/gebruiken in de toekomst. En dat laatste is waar het om draait!

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date