Rijkssubsidie voor 'Samen Leren' van Aanzet

08-02-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - In het kader van de regeling Tel mee met Taal heeft het Ministerie van VWS aan Stichting Aanzet een subsidie toegekend voor het programma Samen Leren. In augustus 2017 startte Aanzet met een pilot van dit programma. Samen Leren rust ouders toe om aan de schoolprestaties van hun kinderen (groep 1 tot en met 4) bij te dragen. Dit creëert betere ontwikkelingskansen in de toekomst. De schoolprestaties van kinderen blijven soms achter. Ouders kunnen het verschil maken.

Samen Leren verhoogt de onderwijsprestaties van kinderen in achterstandswijken en daarmee hun verdere ontwikkelkansen door het aanleren van vaardigheden aan de ouders. Subdoelen hierbij zijn onderwijsondersteunend gedrag vertonen in de thuissituatie, structuur bieden, grenzen stellen en positieve aandacht geven.

De uiteindelijke doelgroep van Samen Leren betreft kinderen met achterblijvende schoolprestaties die wonen in achterstandswijken en in groep één tot en met vier van de basisschool zitten. De begeleiding van Samen Leren richt zich direct op de ouders van deze kinderen. Samen Leren verbetert thuisbetrokkenheid, samenwerking met school en opvoedvaardigheden van ouders. Ouders maken zich concrete vaardigheden eigen door uitleg, oefenen en reflectie. Daarnaast krijgen zij een map met informatie, oefeningen en materialen.

,,Ik heb door Samen Leren geleerd hoe ik de woorden thuis met mijn dochter kan oefenen. Ook heb ik voor alle kinderen een schema gemaakt zodat zij beter weten wanneer we oefenen en wanneer ze gaan voetballen of zwemmen'', aldus een Afghaanse vader.Gerelateerd