Plaats voor nieuwe kinderen op Jenaplanschool Vlaardingen

05-01-2016 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Jenaplanschool Vlaardingen is een kleine school met drie groepen. We hopen spoedig toe te groeien naar vier groepen. We hebben nog plaats voor nieuwe kinderen.

Ons Jenaplan onderwijsconcept baseren we op een goed pedagogisch klimaat. Wij geloven dat kinderen beter en meer leren als ze gelukkig zijn, goed in hun vel zitten en in evenwicht zijn. Om het pedagogisch klimaat te versterken werken we met stamgroepen waar kinderen bijeenzitten van verschillende leeftijden. Elk kind heeft een maatje die ze kunnen helpen of waar ze door geholpen kunnen worden.

Ook komen we elke maand in de aula bijeen om een viering te doen. De kinderen presenteren tijdens de viering wat ze geleerd hebben of waar ze goed in zijn. En vanzelf leren ze voor een publiek staan en presenteren. Ook integreren we de zaakvakken zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis in projecten waardoor de kinderen samenhang zien en het leren voor hen betekenisvol is. Voor ons zijn de resultaten belangrijk, maar ook de creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling.

We geven ook mindfulness en Engels in de groepen 1 tot en met 8. Onze school kenmerkt zich door grote ouderbetrokkenheid. We gaan regelmatig op excursie en halen de wereld ook naar binnen door gastlessen aan te bieden. We werken niet met wachtlijsten. Ouders die belangstelling hebben voor onze school, kunnen zich aanmelden op de website voor de open ochtend op 15 januari of telefonisch: 010 – 471 29 14 en website: www.jenavld.nl.

Gerelateerd