Ouderbijdrage voor school is echt een vrijwillige bijdrage!

04-03-2020 Onderwijs Herman Stel

In december 2019 stonden de kranten er even vol van. De Tweede Kamer besloot akkoord te gaan met een wetsvoorstel van SP-Kamerlid Peter Kwint en GroenLinks kamerlid Lisa Westerveld. Men besloot dat de vrijwillige bijdrage die scholen vragen aan ouders ook echt niet verplicht betaald hoeft te worden. En daarnaast besloot men dat scholen hun leerlingen niet mogen uitsluiten van activiteiten die betaald worden uit die vrijwillige ouderbijdrage.

Het overgrote deel van de schoolreisjes, schoolkampen, extra excursies, leuke schaatsuitjes enz., wordt betaald door de ouderraden met dit geld. Het gaat al jaren zo. En het is ook al jaren zo, dat er ouders zijn, die moeite hebben om dit bedrag van gemiddeld zo’n euro per week te betalen. Tja, het is ook niet nogal een kapitaal, één EURO per week! 

Maar goed, als ouders aangeven dat zij het echt niet kunnen betalen, heeft menig ouderraad nog wel een ‘potje’ voor noodgevallen. Uitsluiten van activiteiten, komt nauwelijks voor. Wat wel steeds meer voorkomt is dat ouders principieel niet willen betalen. Argumentatie? 'Het is toch een vrijwillige bijdrage! Dus mijn kind gaat gewoon gratis mee op schoolreisje of gratis mee naar de bioscoop!'

Dat scholen geen onderwijsgeld hebben voor dit soort activiteiten komt niet op bij deze principiële drammers. En dat zij dus parasiteren op de inbreng van andere, wel goedwillende ouders interesseert hen blijkbaar geen biet! Tja, je hebt principes of je hebt principes, nietwaar? Nog even voor alle zekerheid. Ik heb het hier dus niet over mensen, die er financieel echt slecht voorstaan.

Dus wat gebeurt er nu? De Kamerleden, die denken met deze wetgeving hun sociale gezicht op te zetten, bevorderen juist het asociale gedrag van anderen. Ik zeg het wel vaker. Je hoeft geen verstand te hebben om Kamerlid of Minister te worden. Alleen jammer, dat zij met hun besluiten ook zo vaak de plank helemaal misslaan.Gerelateerd