Opnieuw aanvraag islamitische basisschool

12-02-2019 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - De stichting Islamitisch College (SIC) heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor de vestiging van een islamitische basisschool in Vlaardingen. De SIC heeft al twee islamitische basisscholen in Schiedam: El Furkan en Ababil. Het is de zesde keer dat de Stichting een aanvraag doet voor een islamitische basisschool in de haringstad.

De eerste poging was in 2003. Deze aanvraag werd afgewezen omdat de stichting niet aannemelijk kon maken dat er voldoende lerlingen zouden zijn. Een tweede poging in 2011 strandde op het ontbreken van de benodigde gegevens. De derde poging in 2012 strandde opnieuw op het criterium van het aantal te verwachten leerlingen en ook poging vier in 2017 sneuvelde om die reden. De vijfde poging in 2018 werd afgewezen omdat de SIC niet aannemelijk kon maken dat er ten opzichte van het jaar ervoor iets was veranderd.

Nu dus poging zes. Ook bij het huidige verzoek ontbreekt een prognose van het aantal leerlingen. De SIC heeft echter tot 1 april om een dergelijke prognose alsnog naar de gemeente te sturen. Gebeurt dat niet, dan wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen. Komt de stichting wel met de benodigde gegevens, dan moet de gemeenteraad voor 1 augustus een besluit nemen.

.Gerelateerd