Operatie Afval op College Vos

04-10-2019 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – Leerlingen van de vierde klas van de Opleiding Zorg & Welzijn presenteerden vanmiddag hun project “Operatie Afval”. De leerlingen deden hierbij onderzoek naar problemen die door afval veroorzaakt(kunnen) worden. Leerlingen en docenten werden daarbij tijdens de hele projectperiode begeleid door medewerkers van Stichting Lawine.

In de weken hieraan voorafgaand waren de leerlingen in grotere of kleine groepjes onderzoek gaan doen naar afvalstromen, zwerfafval, recycling en meer. Daarbij was bijvoorbeeld een werkbezoek gebracht aan afvalverwerker Irado, maar ook werd er zwerfafval verzameld, deels in de eigen schoolomgeving, literatuur nageplozen en werden er gesprekken en discussies gevoerd met de docenten en begeleiders van Stichting Lawine.

Het resultaat was een presentatie met poster, foto’s en een verhaal dat door de groep aan medeleerlingen van de eigen klas, maar ook aan andere klassen werd verteld. Het paste naadloos bij verschillende onderdelen van hun eigen opleiding waaronder milieubewustzijn en duurzaamheid. Zaken die tegenwoordig ‘gewoon’ zijn in elk beroep en bij (vrijwel) elke organisatie waar straks een baan gevonden wordt.

Stichting Lawine begeleidt dergelijke projecten, met de werktitel Operatie Afval, bij middelbare scholen, maar ook bij basisscholen wordt gewerkt aan het bewuster omgaan met je omgeving, en met wat je weggooit, wegbrengt of wat je gaat recyclen.  

Dat het niet alleen om ‘de cijfers voor het eindexamen’ gaat bleek wel uit gesprekken met leerlingen die vertelden nu ook thuis en op straat bewuster om te gaan met afval. ‘Ik gooi nu nooit meer iets gedachteloos op straat weg’, vertelde één van hen. En daar ging het ook om: Denk globaal, maar doe lokaal!

Bekijk de foto'sGerelateerd