Open ochtend Jenaplanschool Vlaardingen

03-06-2015 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN – Jenaplanschool Vlaardingen aan de Seringenstraat 5 opent vrijdag 5 juni vanaf 08.45 uur de deuren voor nieuwe ouders en belangstellenden. Iedereen is van harte welkom! Er wordt deze dag verteld lover het onderwijs en de kinderen laten enthousiast zien wat er op school geleerd en gedaan wordt. 

Een kind ontwikkelt zich  het best als het zich fijn voelt en de sfeer op school goed is. Jenaplanschool Vlaardingen is een kleine school met oog voor iedereen. Daardoor kan goed worden ingespeeld op de individuele capaciteiten en talenten van kinderen. De school biedt een rijk aanbod en veel variatie zodat elk kind zich thuis voelt. 

Door de werkvormen gesprek, spel, werk en viering bereikt de school dat kinderen zich breed ontwikkelen. Jenaplanscholen staan er om bekend dat kinderen vaardigheden leren waar ze op reguliere scholen veel minder aandacht aan besteden, zoals zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, presenteren en plannen. Deze vaardigheden zijn essentieel als kinderen naar het Voortgezet Onderwijs gaan. 

Jenaplanschool Vlaardingen werkt met een continurooster van 08.45 tot 15.00 uur. Alle kinderen eten op school.Gerelateerd