Meer kinderen in Holy: scholen breiden uit

07-07-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Door doorstroming op de woningmarkt is onder ander de wijk Holy verjongd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen in de basisschoolleeftijd in deze wijk. Hierdoor is een tekort aan onderwijsruimte ontstaan bij IKC Het Anker en basisschool De Hoeksteen. Het college van B&W heeft daarom ingestemd om tegemoet te komen aan het verzoek om uitbreiding door het plaatsen van tijdelijke huisvesting bij beide scholen.

Bij IKC Het Anker aan het Kruidenpad worden twee tijdelijke huisvestingslokalen vervangen en er komen er ook nog eens twee bij. Bij basisschool De Hoeksteen aan de Olmendreef komt er één tijdelijk huisvestingslokaal bij. De tijdelijke lokalen worden gehuurd voor een periode van 5 jaar.



Gerelateerd