Marry Broek nieuwe directeur Stichting Aanzet

01-07-2014 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN - Sinds 1 juni 2014 mag Marry Broek zich directeur van Stichting Aanzet noemen. ,,Een hele uitdaging om Arend de Haan, die 28 jaar het ‘gezicht’ van de organisatie was, op te volgen'', vindt zij.

,,Ik draai bij Aanzet ook al heel wat jaren mee, heb me bezig gehouden met NT2 onderwijs aan groepjes kinderen, en het ondersteunen van leerkrachten daarbij. Met veel plezier opvoedingsondersteuning gegeven aan ouders van jonge kinderen, maar ook aan ouders van pubers. Als Gordontrainer trainingen verzorgd voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Ik was betrokken bij het opzetten van de eerste ouderkamer (in de Babberspolder) en er zijn er inmiddels een heleboel! Ik heb ook Taallessen voor ouders op de school van hun kind verzorgd, waardoor zij uiteindelijk gesprekken met de leerkrachten zélf kunnen voeren. Als trainer van het VVE programma startblokken heb ik heel wat pedagogisch medewerkers begeleid in hun werkzaamheden, die kinderen met een taalachterstand meer kansen bieden op een goede schoolloopbaan.

Vanuit al deze verschillende werkzaamheden heb ik ervaren hoe zinvol en dankbaar werk het is om bezig te zijn met het creëren van kansen voor kinderen en gezinnen. Vanuit die passie ga ik – mèt het team van Aanzet – als directeur van Aanzet aan de slag om ervoor te zorgen dat ALLE kinderen hun talenten optimaal (kunnen) benutten met het oog op een mooie toekomst.''

Plannen heeft Marry te over:

  • Een ‘Weekendklas' waar kinderen kennismaken met een breed scala van vakgebieden en beroepsgroepen, waardoor hun wereld én toekomst groter wordt. Waar kinderen leren waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden en hen met vertrouwen naar de toekomst doet kijken.
  • Het project ‘Voorleesplezier’ uitbreiden: gezinnen maken kennis met voorlezen, met boeken en de boekenwereld.
  • Vanaf oktober een reeks van maandelijkse workshops in Kade40 met telkens een interessant thema, voor ouders, voor professionals uit kinderopvang en onderwijs en iedereen die geïnteresseerd is.

Kortom: voortzetten en uitbouwen waar we goed in zijn! Als betrokken en deskundige organisatie zet Aanzet zich in voor de zo belangrijke driehoek: gezinnen, school en de wijk. Met verschillende activiteiten, met scholing, ondersteuning en advies.

In de afgelopen twee weken waren er de afsluitingen van het Mentoringproject, de projecten OpStap, Instapje en Opstapje. Op 25 juni bood Aanzet de ouders van de oudergroepen en hun kinderen een voorstelling van Dikkie Dik aan in de Stadsgehoorzaal.

Graag geef ik hieronder de agenda voor de komende tijd door:

-       9 juli: Afsluiting ‘Voorleesplezier’ in Kade40 met een optreden voor ouders, kinderen en hun voorlezers met een opvoering die gespeeld wordt door pedagogisch medewerkers.

-       9 juli: Kick off van de Vlaardingse Zomerschool. Dit is een samenwerkingsverband van Stichting Aanzet, Stichting Kinderopvang Vlaardingen en alle Vlaardingse scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

-       18 augustus – 28 augustus: Vlaardingse Zomerschool 4e editie. In de ochtenduren leren op niveau in de Windwijzer, in de middaguren diverse activiteiten op verschillende locaties.

-       28 augustus: 15.00 uur: uitreiking certificaten Zomerschool door wethouder Ruud de Vries (onder voorbehoud).

-       2 oktober: de eerste van een reeks workshops met diverse thema’s in Kade40: ADHD: Wat doe je ermee? Een workshop voor ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere belangstellenden.

-       Volgende workshops: 13 november, 13 januari, 12 februari, 12 maart en 16 april. Nadere informatie volgt.                                      

Gerelateerd