Leerkrachten hebben het druk

25-03-2020 Onderwijs Herman Stel

Onze kinderen zitten alweer een poosje thuis. Intussen beginnen veel ouders een routine op te pikken om met deze veranderde situatie om te gaan. En gelukkig wordt het leven hen een beetje gemakkelijker gemaakt door de meester of juf van hun kind. Elke dag of tenminste een paar keer per week zorgt de leerkracht ervoor, dat de kinderen een partij werk krijgen of online lessen ontvangen. 

Op veel scholen werden noodcursussen georganiseerd om de leerkrachten zo snel mogelijk 'internetvaardig' te maken. Dat was natuurlijk niet nodig voor de jongere garde docenten, maar er is nu eenmaal sprake van een flinke vergrijzing van het docentencorps. Ik heb me laten vertellen, dat er nog leerkrachten zijn, die geen smartphone hebben en niet weten wat Whatsapp, Instagram en Facebook zijn. Laat staan, dat zij via skype of andere social-media een beeldverbinding met hun leerlingen kunnen onderhouden. Nee, die crash-cursussen waren broodnodig. 

Er zijn scholen, die het keurig voor elkaar hebben. Die werkten al met een of ander digitaal platform waarmee zij huiswerk naar hun leerlingen kunnen versturen, het huiswerk weer ophalen en zo nodig van commentaar kunnen voorzien. Sommige van die systemen kijken het werk zelfs na. Hoe gemakkelijk kun je het als leerkracht krijgen? Er zijn ook veel scholen, die de afgelopen weken met allerlei verschillende systemen aan de slag gingen. Meester Jan werkte met ZULU-connect, juf Maaike met haar Instagram en juf Katrien stuurt alles via de schoolmail. De schoolapp vindt zij maar onhandig.

Maar hoe je het ook wendt of keert, feit is, dat al die leerkrachten het superdruk hebben en hun leerlingen zo goed mogelijk blijven begeleiden. Daarvoor mag er ook wel eens een keertje luid geapplaudisseerd worden. En mocht u van de school van uw kind nog niets van dit alles hebben gemerkt, dan kunt er zeker van zijn, dat men heel druk bezig is. 

Jammer, dat er nu weer ouders zijn, die klagen, dat de kinderen geen zin hebben in al dat werk en dat zij toch geen tijd hebben om het nog eens extra uit te leggen. ,,Ik ben de juf toch niet!'', verzucht menig ouder wanhopig. Niet klagen, meneer of mevrouw! Nog even een uurtje er tegenaan. Morgen komt de volgende portie werk!Gerelateerd