Kinderpanel van start op Daltonschool de Klinker

12-11-2014 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Maandag 10 november was een bijzondere dag op Daltonschool de Klinker. Op deze dag werd het kinderpanel officieel geïnstalleerd. Het kinderpanel bestaat uit leerlingen uit de groepen drie tot en met acht. Elke groep heeft één leerling afgevaardigd.

Onder leiding van twee ouders komt het kinderpanel vier maal per jaar bij elkaar om binnengekomen ideeën, vragen en klachten te bespreken. Ze proberen deze zo veel en zo goed mogelijk uit te voeren of op te lossen. Hierbij is het heel belangrijk dat er goed naar elkaar wordt geluisterd en dat men elkaars mening respecteert.

In iedere klas liggen briefjes, waarop leerlingen en leraren hun ideeën, vragen en/of klachten kunnen schrijven. Deze kunnen ze in de brievenbus in de hal van de school doen.Gerelateerd