Jenaplanschool Vlaardingen is schooljaar goed gestart

03-09-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Jenaplanschool Vlaardingen is het schooljaar heel goed gestart. Waar ze vorig schooljaar nog op twee locaties gehuisvest waren, zijn ze weer met alle groepen op één locatie te vinden. De school heeft nu zes groepen in het gebouw van de Groene Draad aan de Van Hogendorplaan. Vanuit de Jenaplanconcept werken ze vooral ervaringsgericht. Het begrijpen en onthouden van leerstof gebeurt pas als kinderen spelend, echte dingen kunnen doen.

Naast deze ervaringen is het ook van belang dat leerstof verwerkt wordt. We zijn vooral gewend om dat op papier te doen. In de midden- en de bovenbouwgroepen is de school dit jaar begonnen met het werken met tablets en chromebooks voor de vakken rekenen en spelling. Per dag wordt tijd besteed aan het oefenen van leerstof die aangepast aan het niveau van het kind. Digitaal kunnen makkelijk aanpassingen worden gedaan in hoeveelheden, tempo en moeilijkheidsgraad van de opgaven. De school heeft voor ogen om kinderen zoveel mogelijk leerstof op maat aan te bieden.

De sfeer op school is heel goed te noemen omdat er gewerkt wordt vanuit eenzelfde gedachtegoed Van de Vreedzame School en ze werken aan een positieve omgang met elkaar. Het samen werken en samen leren staat op deze school centraal. Op de school kunnen ze in de meeste groepen nog kinderen plaatsen. Wie belangstelling heeft voor de school kan op 27 september om 19.30 naar een Open Avond komen.  

Wie samen speelt en samen werkt is gelukkiger en leeft langer. Samen kun je elkaar steunen, helpen en beschermen. Samen lachen is veel leuker dan alleen. Op Jenaplanschool Vlaardingen doen wij het samen!Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date