Grote belangstelling voor NT2-middag in stadhuis

10-01-2019 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN -Wat een belangstelling gisterenmiddag tijdens de vierde NT2 conferentie die Stichting Aanzet samen met neveninstroomproject De Globe organiseerde! Er moesten zelfs klapstoelen gehuurd worden om alle deelnemers een plekje in de Burgerzaal van het prachtige Vlaardingse Stadhuis te geven.

Er werd gestart met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Aanzet, als uitvoerder van de VoorleesExpress en de Bibliotheek Vlaardingen. De VoorleesExpress heeft als missie dat ieder kind thuis gestimuleerd wordt in de taalontwikkeling, zodat het zijn of haar talent optimaal kan ontplooien. Omdat dat in de praktijk heel veel kinderen zijn, voor wie het Nederlands een 2e of zelfs 3e taal is, paste deze ondertekening goed aan het begin van deze NT2 middag.

Stichting Aanzet én de bibliotheek hebben elkaar bij dit project nodig! In deze samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe dat gebeurt en wat men van elkaar mag verwachten. Kees Schrieks namens de bibliotheek Vlaardingen en Marry Broek, directeur van Stichting Aanzet, zetten hun handtekening. 

Wethouder Jacky Silos opende vervolgens de conferentie en sprak haar waardering uit voor het feit dat er zóveel professionals aanwezig waren. En dus geïnteresseerd zijn om te horen en leren van de nieuwste inzichten over aanbod en didactiek voor anderstaligen en over meertalig leren. Een aanmoediging aan alle aanwezigen, aan Aanzet en de bibliotheek. Gezamenlijk kunnen we in Vlaardingen weer een stapje verder komen op het gebied van NT2 onderwijs. 

In de inleidende lezing beschreef Ria Geerse hoe door toevloed van nieuwkomers sinds 2014, een hernieuwde belangstelling voor NT2 onderwijs ontstond. Ria gaf veel informatie en zette visies tegenover elkaar. " Bespreek als team welke visie je ondersteunt, maak duidelijke keuzes en leg deze vast in een taalbeleidsplan", zo schetste zij. Daarnaast pleitte Ria voor het geven van taalsteun aan kinderen met een migratieachtergrond, en het maken van een checklist om trauma's te leren kennen. Verder benadrukte Ria om deze kinderen niet weg te zetten als kinderen met een taalachterstand. Zie wat ze wel kunnen; ook in de eigen taal en geef deze taal een rol in het onderwijs. En weet dat kinderen minstens vijf jaar nodig hebben om een taal te leren, zo benadrukte zij. Naast inspirerend, interessant en informatief noemden sommigen de lezing ook te algemeen en te kort. 

Na de lezing konden de deelnemers in twee rondes kiezen uit vijf workshops.

Ria Geerse lichtte toe wat zij geleerd had na een bezoek aan Zweden met haar studenten. Zo vertelde zij dat alle kinderen sinds 2016 naar een reguliere school gaan. Daar krijgen ze een uitgebreide intake verdeeld over meerdere momenten en gedurende langere tijd. Het was interessant om te horen hoe in Zweden de enorme toevloed van vluchtelingen aangepakt werd en welke consequenties dat had voor het onderwijs. Als tip gaf Ria mee aan de leerkrachten in de zaal om ook boeken in de eigen taal aan te bieden en aandacht te hebben voor toetsing waar mogelijk in de eigen taal waardoor kinderen beter tot hun recht kunnen komen. Sommige deelnemers vroegen zich af of de OETC lessen weer terug moeten komen. Anderen wilden meer tips hoe je deze ervaringen kan omzetten naar de Nederlandse situatie.

Ada van Dalen schetste in haar workshop het belang van het geven van taalsteun/ om het leren van schooltaal te bevorderen. Ada liet zien op welke wijze je kinderen kan helpen de schooltaal te begrijpen en zelf te gebruiken. "Ik ben me weer meer bewust van het gebruik van dagelijkse taal (DAT) versus schooltaal (CAT). "

Heel leerzaam, zeer plezierig en heel toepasbaar vonden de deelnemers de workshop van Marlies Greve van de Droomvogel Zij liet de deelnemers ervaren wat het belang van spelstimulering bij jonge kinderen is. Bewegingsversjes helpen om het vrije spel van jonge nieuwkomers op gang te brengen en rijker en gevarieerder te maken.

De logopedisten Peter Helderop, Celine Meijers en Anouk van der Wilk schetsten in hun workshop hoe de meertalige ontwikkeling verloopt en hoe je de meertalige ontwikkeling zo goed mogelijk kunt begeleiden. Deelnemers noemden de workshop vooral duidelijk en helder, maar wilden ook nog meer tips om te oefenen en ouderbetrokkenheid te stimuleren.

In de laatste workshop, verzorgd door Aurora Smit van de Globe werd het aanbod van Zien is snappen toegelicht. Het is een ondersteuning van het leren van de grammatica m.b.v. kleuren en gebaren voor kinderen van groep 1 tot en met groep 4. " Ik heb erg veel zin gekregen om nog meer bezig te zijn met Zien is snappen" schreef een deelnemer na afloop. En " Te kort, maar helder."

Het was weer een geslaagde middag; een mooie balans tussen theorie en praktijk . Alle aanwezigen waren tevreden over de organisatie en gaven aan een vervolg op prijs te stellen. ,,Volgend jaar weer, maar wel Iets ruimer plannen graag.'' Dat dan wel. Met een rijker gevulde rugzak ging men huiswaarts.Gerelateerd