Gemeenteraad wil Ambachtsschool terug

18-11-2016 Onderwijs Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De oude Ambachtsschool of LTS is al langer verdwenen uit Nederland. Technische opleidingen zijn er nog wel, maar doorgaans vanaf MBO niveau. Op een aantal middelbare scholen worden wel praktische vaardigheden aangeleerd, maar het aanleren van veel theoretische kennis gaat ten koste van de praktische lesuren en het opdoen van ervaring.

Misschien wordt het tijd om die oude Ambachtsschool weer nieuw leven in te blazen, zo vonden gisteren fractievoorzitters Stefanie Solleveld van de PvdA en Esther Heijndijk van de ChristenUnie/SGP. Ze dienden dan ook een motie hiervoor in die op veel sympathie bij de raadscollega’s mocht rekenen.

,,Vlaardingse ondernemers hebben behoefte aan goed opgeleide vaklieden en de kloof tussen middelbare school en vervolgopleiding is groot’’, constateerden Solleveld en Heijndijk in hun motie. ,,Het college doet er goed aan in overleg te treden met schooldirecties, ondernemers, leerlingen en ouders, om te kijken wat de behoefte is aan technische vooropleidingen op middelbaar school niveau. Onderzoek met al die betrokkenen wat de mogelijkheden zijn om de basisberoepsgerichte leerweg binnen het vmbo om te vormen tot de ambachtsschool waar praktisch ingestelde leerlingen een gedegen vakopleiding krijgen’’.

Fractievoorzitter Jacky Silos van het CDA had zo haar bedenkingen; ,,Het is juist beter als er minder overheidsbemoeienis is met het onderwijs’’, betoogde ze. Solleveld antwoordde hierop dat scholen toch wel gek zouden zijn om niet met dergelijk onderwijs te starten als er veel behoefte aan is. Onderzoek hiernaar doen zou weleens de moeite kunnen lonen, voor praktisch ingestelde leerlingen die dan beter een startkwalificatie kunnen halen, én voor werkgevers die mogelijk behoefte hebben aan meer vaklieden.

Verantwoordelijk wethouder Ruud de Vries steunde de motie maar stelde wel voor hem ‘op te knippen’: ,,Laten we eerst om tafel gaan zitten met belanghebbenden, de uitkomsten daarvan naar de raad terug rapporteren en dan vervolgstappen nemen’’. De indieners konden zich prima in dit voorstel vinden, waarna de stemming volgde. Alle aanwezigen waren voor, behalve de VVD. Die partij liet weten dergelijke besluiten aan de landelijke collega’s van de Tweede Kamer over te willen laten.

 Gerelateerd