Gemaskerd bal op Jenaplanschool Vlaardingen

08-11-2018 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Om de verjaardagen te vieren van alle meesters en juffen trekt Jenaplanschool Vlaardingen één dag per jaar uit om dit feest met heel de school te vieren. Deze dag wordt juffen- en meesterdag genoemd. De dag staat dan in het teken van feest. Het kindpanel dat de directie mag adviseren over zaken die kinderen belangrijk vinden, had aangegeven dat ze dit schooljaar een bijzonder feest wilden. Omdat het kindpanel serieus genomen wordt, hebben ze samen met de directeur bedacht wat voor hen een feest bijzonder zou maken. Het werd al snel duidelijk dat het een gemaskerd bal moest worden met veel drinken en snoep! En zo is het ook gegaan.

Op een mooie herfstdag kwamen alle kinderen en de leerkrachten naar school in de mooiste kleren en met de meest prachtige maskers. Veel kinderen hadden bijzonder hun best gedaan om onherkenbaar te zijn. Van alle ouders die in de school kwamen, werd ook verwacht dat ze zich zouden verschuilen achter een masker. In de ochtend hebben de kinderen in hun eigen klas spelletjes gedaan en in de middag heeft de hele school gedanst en plezier gemaakt. Een paar oudste kinderen van groep 7 en 8 hebben de muziek verzorgd. En dat hebben ze heel goed gedaan, want om 14.15 uur ging iedereen tevreden naar huis, met onder het masker een glimlach van plezier!

Jenaplanschool Vlaardingen, een school om plezier te hebben! 

Open Ochtend op 21 november 2018, van 09.00 tot 10.30 uur. 

Gebouw De Groene Draad
Van Hogendorplaan 1023
3135 BK Vlaardingen
Telefoon: 010-4712914
Website: www.jenavld.nlGerelateerd