Filmproject Storytellers landelijk in beeld

21-11-2019 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Het filmproject 'Storytellers' van Stichting Antipesto is na een landelijk onderzoek onder projecten waardoor jongeren veerkrachtiger worden, gekozen als een van de tien voorbeeldsprojecten door het landelijk kenniscentrum voor cultuur en amateurkunsten. Omwille van het onderzoek wilt Antipesto zoveel mogelijk data leveren door middel van feedback en enquêtes. In het kader van het verzamelen van data biedt Antipesto zijn filmproject Storytellers daarom eenmalig aan drie scholen kosteloos aan.

Antipesto staat bekend als een advies- en meldpunt voor pestgevallen met nadruk op het organiseren van interactieve empowerment- en bewustwordingsprojecten, het bieden van persoonlijke begeleiding. Ervaring leert ons dat door onze projecten jongeren leren inzien dat zij ondanks tegenslagen of gebrek aan kansen toch de regie kunnen nemen over hun leven en hun omgeving positief kunnen inkleuren door hun talent en kwaliteiten te ontwikkelen. Door het prikkelen van verantwoordelijkheid en eigenaarschap leren zij zich maximaal in te zetten om de beste versie van zichzelf te zijn en te groeien in eigen waarde.

Reageren op het aanbod kan tot 20 december 2019. Meld daarom je school snel aan, want er is plaats voor maar drie groepen. Dit kan door contact op te nemen met storytellers@antipesto.nl