Eerste lustrum Challenge Day op de St.-Jozefmavo

01-11-2018 Onderwijs Redactie

De St.-Jozefmavo ontving in 2015 het Challenge Day Keurmerk.

VLAARDINGEN - Sinds 2013 organiseert de St.-Jozefmavo Challenge Day. Een lustrum is bereikt. De Jozefmavo is dan ook een school met het Challenge Day keurmerk. Voor de vijfde keer drie dagen vol plezier, emoties, lachen en stiltes... 

Wat is Challenge Day?
Challenge Day is een dagprogramma waarin spel, beweging en dans afgewisseld wordt met serieuze gesprekken om muren tussen groepjes leerlingen af te breken. Tijdens deze dag wordt gestreefd naar het vergroten van het zelfvertrouwen bij leerlingen, de negatieve groepsdruk om te zetten in positieve steun, respect te stimuleren en vooroordelen en pesten tegen te gaan. Centraal staat de opmerking: ‘als je me echt zou kennen, zou je weten dat...’ De KRO heeft in het verleden het vergelijkbare programma ‘Over de Streep’ uitgezonden. 

Challenge Day 2018
Mede dankzij de gemeente Vlaardingen zullen gedurende 5, 6 en 7 november jongeren en volwassenen elkaar ontmoeten en beter leren kennen. De leerlingen zullen begeleid worden door onder andere mentoren, raadsleden, de wethouder van onderwijs, ambtenaren van de dienst onderwijs, psychologen, politiemedewerkers, medewerkers van Minters jeugdwerk, medewerkers van Antipesto en andere vrijwilligers.

In voorgaande jaren ervoeren de leerlingen deze dag als ‘superfun, maar emotioneel’ en als ‘the best day of the year!’ Met het meemaken van Challenge Day is een basis gelegd bij de derdeklassers om de gedachte ‘Be the Change’ uit te dragen.Gerelateerd