De Internationale Vos gaat samenwerking aan met Albeda

24-11-2017 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Elk jaar komen er in Nederland kinderen wonen die door (oorlogs-)omstandigheden niet meer in hun eigen land kunnen wonen. Deze kinderen moeten in ons land naar school ondanks dat zij niet of nauwelijks Nederlands kunnen spreken. Zij zijn erbij gebaat om zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren om zodoende aansluiting te vinden bij het Nederlandse onderwijs. In de regio Vlaardingen en Schiedam wordt deze functie voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar vervuld door De Internationale Vos/Eerste opvang Anderstaligen (EOA).

Om voor de leerlingen betere kansen op de arbeidsmarkt te creëren is De Internationale Vos dit jaar een samenwerkingsverband aangegaan met het Albeda in Vlaardingen. In dit pilotproject gaan de leerlingen naast de 3 dagen die zij op school doorbrengen ook nog 2 dagen naar het Albeda, waar zij ook gedeeltelijk stage (buiten de school) lopen. De Internationale Vos hoopt dat haar leerlingen op deze wijze sneller een MBO-1 diploma krijgen waardoor zij betere kansen op een goede opleiding en succes op de arbeidsmarkt zullen hebben. Er draait nu een aantal weken een pilotgroep van 15 leerlingen.

Op 24 november is dit project op feestelijke wijze officieel geopend in de dependance van de Internationale Vos aan de Albertine Agneslaan. Rector John van Beek van de Vos en directeur Jack de Jong van het Albeda Startcollege zetten samen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst, waarna het genieten was van de hapjes en drankjes die de leerlingen zelf gemaakt hadden.Gerelateerd