CDA Thema-avond: Passend onderwijs

08-02-2016 Onderwijs Redactie

VLAARDINGEN - Onderwijs moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Jacky Silos. ,,Het vinden van een passende plek voor een kind mag niet afhankelijk zijn van de assertiviteit en de kennis van de ouders. Dat is nu wel zo en daar mogen we als gemeente best meer aan doen’’.

Silos doet deze oproep na een themabijeenkomst over passend onderwijs die haar fractie op 1 februari hield. Het CDA ging daar in gesprek met scholen en ouders om in beeld te krijgen waar de schoen nog wringt. Gastspreker was de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge. Hij vertelde hoe een speciaal opgezette ‘taskforce’ in Rotterdam de zorgtaak van de gemeente en de onderwijstaak van de scholen combineert, om zo tot een gezamenlijke oplossing te komen.

De aanpak past bij de Wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 in werking trad. De effecten van de wet beginnen nu zichtbaar te worden. Volgens de wet is het de taak van scholen om een passende onderwijsplek te bieden voor alle leerlingen. Toch zijn er nog kinderen die niet naar school gaan, omdat de school hen daar plaats kan bieden. In de taskforce in Rotterdam zit de gemeente aan tafel met de scholen om voor deze leerlingen toch een oplossing te vinden. De Jonge: ,,Ik ga er als wethouder weliswaar niet over, maar het zijn ónze Rotterdamse kinderen dus zetten we onze bestuurlijke invloed in om kinderen passend onderwijs te geven’’.

Tijdens de themabijeenkomst gaven scholen aan dat het in de meeste gevallen lukt om passend onderwijs aan te bieden. Maar soms is de vraag zo specifiek, dat het de school niet meer lukt. Ouders merkten op dat ze nog steeds tegen een muur van regelgeving oplopen. Hoe graag ze hun kinderen ook naar een school willen brengen, soms lukt het gewoon niet. In het uiterste geval komen kinderen dan thuis te zitten, soms voor langere tijd. De kinderen bouwen dan vrijwel geen sociale contacten op, wat ouders ook ervaren als een groot probleem.Gerelateerd