Aanzet deelt certificaten uit aan ouders Globe

09-02-2017 Onderwijs Advertorial

VLAARDINGEN ,,Ik wist niks; waarom mijn kind op deze school zat. Nu wel.’’ Een van de uitspraken van een ouder die de nieuwe ouderbijeenkomsten volgde op de Globe en een certificaat in ontvangst mocht nemen.  

Stichting Aanzet heeft samen met de Globe een nieuwe oudercursus opgezet. De Globe is een school voor nieuwkomers in Vlaardingen. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar leren in korte tijd de Nederlandse taal spreken, lezen en schrijven. Bovendien wennen de kinderen aan de Nederlandse schoolsituatie. Op deze manier hebben deze kinderen meer kans om met succes het onderwijs in Nederland te volgen.

Ouders van leerlingen van de Globe zijn nieuw in Nederland en weten weinig tot niets van het Nederlandse onderwijssysteem. Door leerkrachten en interne begeleiders van De Globe en de begeleider van Aanzet is gezamenlijk een serie ouderbijeenkomsten ontwikkeld, waarbij telkens gebruik wordt gemaakt van een PowerPoint waarin de thema’s heel duidelijk worden uitgewerkt. Een powerpoint met veel beelden en pictogrammen, waardoor ook bij ouders die niet of minder taalvaardig zijn in het Nederlands, de informatie toch overkomt. 

In 15 weken tijd leerden de ouders hoe het Nederlandse onderwijs in elkaar steekt, wat het lesprogramma van de Globe inhoudt, waarom contact met school belangrijk is en op welke manier zij betrokken kunnen zijn bij de leerontwikkeling van hun kind. Verder leerden ze wat hun rol bij de taalontwikkeling van hun kind is en wat belangrijk gevonden wordt in Nederland met betrekking tot opvoeding en onderwijs. De ouders leerden verschillende culturele opvoedstijlen kennen en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Onderzoek laat zien dat kinderen van betrokken ouders beter presteren op school.  

Na afloop van de cursus wisten ouders hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen op leergebied en hoe ze hun kind kunnen motiveren om huiswerk te maken. Ook leerden de ouders hoe ze belangstelling kunnen tonen voor wat er op school gebeurd is

'Blij met groep en leerkracht', 'Taal, gezelligheid, voorlichting, alles zit erin'. Zomaar wat quotes van enthousiaste ouders die de oudercursus gevolgd hebben.  Aanzet en de Globe kijken terug op een succesvol nieuw project.

 

Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date