Zwerfvuil (ingezonden brief)

10-06-2015 Nieuws Redactie

De Gemeente Vlaardingen heeft blijkbaar lak aan de klachten over zwerfvuil en overgelopen prullenbakken aan de Eksterlaan. Na meerdere telefoontjes naar de buitenlijn van de gemeente Vlaardingen, wordt er nog altijd geen actie ondernomen. Dagelijks worden er op het parkeerterrein en op het trottoir ratten gesignaleerd en omdat hier ook een speeltuin aan grenst waar veel kinderen komen, is dat onverantwoordelijk,. Er moet waarschijnlijk eerst iets gebeuren, wil er actie worden genomen.

Er is meerdere malen een toezegging gedaan dat er grotere prullenbakken zouden komen en dat deze vaker geleegd zouden worden. De mensen van handhaving rijden meerdere malen per week in deze buurt rond, maar ondernemen ook geen actie. Het openbare voetpad en het parkeerterrein zijn al jaren niet gepoetst. Waardoor putten bij regenachtig weer overlopen en het onkruid alleen maar doorwoekert. Wij zijn het zat dat er geen actie wordt ondernomen en trachten het dan maar op te lossen door de media op te zoeken.

Bewoners van de Eksterlaan

Gerelateerd