Word jij burenbemiddelaar ?

08-09-2017 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De Bemiddelaars van BurenBemiddelaar Vlaardingen hebben collega’s nodig. Bemiddeling bij een conflict leidt bijna altijd tot opluchting bij betrokkenen. Wie goed Nederlands spreekt, goed kan luisteren en met mensen kan omgaan, kan een prima BurenBemiddelaar worden.
“Vroeger gingen we goed met onze buren om”, zegt een mevrouw die onlangs met de BurenBemiddelaar Vlaardingen te maken kreeg. “Tot door misverstanden en ergernissen de klad er in kwam. Ik vond dat erg vervelend, maar het lukte me niet om met ze in gesprek te komen. We hadden zelf ook lelijke dingen gezegd in een periode waarin het contact steeds grimmiger leek te worden. Op een avond kwamen twee mensen van BurenBemiddeling Vlaardingen op verzoek van de buren met wie ze zojuist hadden gesproken. De buren wilden proberen om, met hulp van BurenBemiddeling Vlaardingen, de verstandhouding met elkaar te verbeteren. De bemiddelaars vertelden dat zij neutraal en onpartijdig zijn en graag met mij en mijn man wilden praten. We hebben de buurtbemiddelaars onze ervaringen en gevoelens eerlijk verteld. Aan het eind van dat gesprek besloten we om de burenbemiddeling aan te gaan. De bemiddelaars leidden het gesprek heel behendig. Bijna ongemerkt verliep het gesprek van verongelijkt en boos naar luisteren en meegeven, tot we met elkaar praatten over wederzijdse wensen en oplossingen. Sindsdien groeten we elkaar weer en maken we een praatje. Zonder de BurenBemiddelaar hadden we dit niet bereikt!”

Enige hulp van buiten kan erg opluchten

De coördinator van BurenBemiddeling Vlaardingen, Loes van Delft, herkent het voorbeeld. “Ja, als het onderling niet lukt, kan enige hulp van buiten erg opluchten”, zegt zij. “Een goede BurenBemiddelaar heeft oog voor de verschillende kanten van een verhaal. Onlangs zijn we gevraagd een bemiddelingstraject te begeleiden tussen een jong stel en de buurvrouw. Het jonge stel had al diverse pogingen gedaan met de buurvrouw in gesprek te komen. De buurvrouw reageerde niet of nauwelijks. Vaak kwam een vriend van de buurvrouw aan de deur. Het jonge stel had zich regelmatig door hem bedreigd gevoeld bij deze pogingen. De bemiddelaars kregen uiteindelijk contact met de buurvrouw. Zij bleek gehoorproblemen te hebben. Zij had gehoorapparaten, maar deed deze vaak thuis uit. De TV zette ze vervolgens hard aan om het te kunnen horen. Mevrouw bleek daarnaast woonbegeleiding te krijgen. Besloten is om het bemiddelingsgesprek te organiseren met de begeleider erbij. Deze hielp mevrouw bij het gesprek met de buren. Het jonge stel kreeg beter begrip voor de buurvrouw en is daardoor milder over haar gaan denken. Vijandigheid maakte plaats voor empathie. Er werden afspraken gemaakt over elkaar aanspreken en over drie maanden praten we bij.”

“Waarom deze zaak mij is bijgebleven”, zegt Loes van Delft, “is dat we maatwerk konden leveren in de samenstelling van de gesprekspartners: met een persoonlijk begeleider erbij. Zij heeft samen met ons een belangrijke rol gehad in het verloop van de bemiddeling. Wederzijds begrip voor elkaars situatie was de grootste winst die te behalen was. Dat hebben we bereikt en dat geeft veel voldoening. Inmiddels hebben we een goed team van BurenBemiddelaars. Maar tegelijk zien we het aantal aanvragen voor bemiddeling sterk toenemen. Daarom kunnen we versterking van het team goed gebruiken.”

Meld u aan!

Spreekt het u aan, bewoners ondersteunen met uw communicatieve vaardigheden? Neem contact op met Loes van Delft, Minters, 010-4351022 of stuur een mail naar loes.van.delft@minters.nl 
In een kennismakingsgesprek wordt het werk nader toegelicht. U gaat pas bemiddelen na het volgen van een basistraining. Burenbemiddeling is onbetaald vrijwilligerswerk, maar het geeft veel voldoening.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date