Woon-droom blijft voorlopig een droom

25-05-2020 Nieuws Redactie

Het gebied bij de Zuidbuurt waar de woningen moeten komen

VLAARDINGEN – Wie het geld ervoor heeft kan in Vlaardingen prima terecht voor een nieuwbouwwoning of een goede bestaande woning. Als je net wat anders wilt dan is een kavel grond aanschaffen en daar een huis op (laten) bouwen natuurlijk nog mooier. Maar dan wil je wel zeker weten dat het allemaal kan en mag. Het is wel zo fijn als bouwplannen niet door de omwonenden geblokkeerd worden. Dat was bijvoorbeeld wel het geval bij de plannen voor een vijftal patiowoningen (bungalows) aan het Muskuskruid 

Van die situatie lijkt een groep toekomstige bewoners van zo’n twaalf woningen langs de Zuidbuurt te hebben geleerd. We schreven er vorig jaar al over, maar sindsdien wil het nog niet vlotten met de plannen. De reden? De gemeente Vlaardingen en de groep CPO-Spirit 2 (CPO= Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zijn het niet eens over wie nu de eerstvolgende stap moet zetten. Vanuit de gemeente was er in 2018 al een akkoord, maar daarbij ging het officieel nog maar enkel over het uitspreken van de intentie om de beoogde locatie voor ontwikkeling te benoemen. Dat klinkt heel formeel en dat is het ook. De gemeente wil eerst een uitgewerkt bouwplan zien van de CPO groep maar diezelfde groep wil juist dat de gemeente eerst komt met een vastgesteld bestemmingsplan, inclusief een globaal bouwoppervlak. Daarmee vermijdt de CPO groep volgens de gemeente (een deel van) de inspraakprocedure met eventuele bezwaren tegen de bouw.

Het overleg tussen de gemeente en de groep particulieren die er woningen willen bouwen is nu vastgelopen en daarmee lijkt de bouw van de nieuwe woningen aan de rand van de Zuidbuurt/Geert Grootelaan ver weg. In de oorspronkelijke informatie over het "Woon-droom project" die u hier aantreft kunt u de ambities en visie lezen van de groep. Daar staat ook benoemd “een woonwijk bouwen voordat de eerste steen gelegd is”. Of en wanneer die steen er komt is de vraag.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date