Wonen aan de Nieuwe Maas

16-01-2015 Nieuws Redactie

De ondertekening van de overeenkomst in het Delta Hotel

VLAARDINGEN – Voor wie altijd al droomde om aan de Nieuwe Maas te wonen, met uitzicht op de voorbij komende boten en ’s avonds de lichtjes van de petrochemische industrie, wordt die droom werkelijkheid. De gemeente Vlaardingen en het samenwerkingsverband van OMA Amsterdam en Kroon & De Koning, een onderneming van Volker Wessels, ondertekenden vandaag een overeenkomst om woningbouw in de Rivierzone mogelijk te maken. In deze overeenkomst staan afspraken over de verkoop van gemeentegrond, de realisatie van woningbouw en de verdere ontwikkeling van het gebied. “Dit is een belangrijke mijlpaal: het startsein voor woningbouw in de Vlaardingse Rivierzone”, aldus wethouder Hans Versluijs.

De bewoners van de toekomstige woningen krijgen uitzicht op de rivier of de kades óf wonen vlakbij het station Vlaardingen Centrum. Het te ontwikkelen deel van de Rivierzone heeft meerdere gebieden. De ontwikkelaar start met het Stationsgebied Centrum, met als deelgebieden Galgkade, Spoor & Sluis (het terrein tussen de Delflandsedijk en het spoor) en Parallelweg. Voor dit gebied geldt al een bestemmingsplan, zodat de ontwikkelcombinatie snel kan beginnen met de gefaseerde bouw van circa 245 woningen. Er zijn 220 eengezinswoningen en 25 appartementen gepland. Naar verwachting kan de eerste paal voor de eerste fase aan de Galgkade al begin 2016 worden geslagen.

Het Schiereiland is het gebied tussen de Waterleidingstraat, de Oosthavenkade en de rivier. Op het Schiereiland zijn circa 255 woningen gepland. Hiermee kan gestart worden zodra een bestemmingsplan voor het gebied is vastgesteld. Aan de rivier zijn vier woongebouwen gepland met circa 145 appartementen. Daarachter is een wijk gepland met circa 110 eengezinswoningen.

Het is verder de bedoeling dat er rondom het Delta Hotel aan de Nieuwe Maas een nieuw park komt: het Maaspark. Dit wordt een plek waar bezoekers kunnen genieten van het groen, de langsvarende schepen, het tij van de Nieuwe Maas en van festivals en evenementen. Het Maaspark kan aangelegd worden als de opbrengsten van de woningbouw in het gebied daar ruimte voor bieden.

Voordat er gebouwd gaat worden zal nog eerst een aantal problemen opgelost moeten worden: zo wordt de ‘leeflaag’ op het Schiereiland met een meter opgehoogd om natte voeten te voorkomen; nu nog is er regelmatig hoog water wat de kades en het achterliggende gebied overstroomd. Daarbij komt dat het zicht op de lichtjes van de petrochemische industrie wel idyllisch is, maar het voortdurende gedreun van die industrie is dat niet. Tenslotte zal er een behoorlijke stijging van het aantal ‘verkeersbewegingen’ zijn, meer mensen is dus meer auto’s. De uitvalsweg richting het Sluisplein, dat op spitstijden al veel verkeer heeft, is dan lastig over te steken. Wie naar daarbij ook nog eens de kortste weg naar de stad wil nemen moet zich realiseren dat de spoorbomen voor de nieuwe Lightrail overdag zo’n 24 keer per uur naar beneden gaan.Gerelateerd