Winterregeling dak- en thuislozen

25-02-2016 Nieuws Redactie

Met ingang van woensdag 24 februari is de winterregeling van kracht voor dak- en thuislozen in Vlaardingen.

De winterregeling wordt van kracht als er een weersverwachting is die ontoelaatbare gezondheidsrisico’s voor daklozen met zich meebrengt of als de temperatuur een aantal dagen onder het vriespunt komt te liggen. Vlaardingen volgt hiermee de vier grote steden (G4) zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht.

Tijdens de winterregeling kunnen daklozen - tegen de gebruikelijke vergoeding - terecht op de locatie van de dak- en thuislozenopvang te Vlaardingen, Gebouw De Elementen, Nijverheidsstraat 26 (bij het oude GAK-gebouw).

Het algemene telefoonnummer van De Elementen is (010) 460 8989. Normaal gesproken moeten dak- en thuislozen, om gebruik te kunnen maken van de opvangvoorziening, in bezit zijn van een pas (Centraal Onthaalpas). Tijdens de winterregeling wordt afgeweken van deze voorwaarde.Gerelateerd