Windmolens in Vlaardingen

12-10-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De gemeente bereidt, op verzoek van de gemeenteraad, een Beleidskader Windenergie voor. Hieruit moet blijken of er in Vlaardingen ruimte is voor uitbreiding van het aantal windturbines. En zo ja, op welke plekken dat dan mogelijk is.
De gemeente organiseert twee avonden over windenergie waar bewoners en bedrijven kunnen meepraten:

•        Woensdag 26 oktober van 19.00 tot 21.30 uur voor alle Vlaardingers in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95

•        Woensdag 2 november van 19.00 tot 21.30 uur voor de bedrijven in de Rivierzone in het Delta Hotel.

Bewoners en bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via deze link! .

 

Beleidskader Windenergie


De uitkomsten van deze avonden nemen het college en de raad mee bij het opstellen van het Beleidskader Windenergie. In dit beleidskader wordt vastgesteld welke rol windenergie in Vlaardingen kan spelen om in 2050 een energie-neutrale stad te zijn. Er komen criteria in om plannen te toetsen van partijen die een windturbine willen plaatsen. Eén van die criteria is dat Vlaardingers in een zo vroeg mogelijk stadium bij de planvorming worden betrokken en in het project kunnen participeren.

 

Onderzoekslocaties Zuid Holland


De provincie Zuid Holland heeft onlangs een aantal onderzoekslocaties voor windenergie vastgesteld . Het gaat hier onder meer om het gebied langs de Nieuwe Maas, vanaf de windmolens bij het waterzuiveringsbedrijf tot aan ongeveer de huidige locatie van Unilever. Daarnaast is er een onderzoekslocatie langs de A20 ter hoogte van de Broekpolder.

Het Beleidskader Windenergie moet een antwoord geven op de geschiktheid van deze locaties.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date