Willen we meer of minder vrachtwagens?

01-08-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Ondertunnelen, overkappen en filters plaatsen om onder meer het fijnstof af te vangen. Er zijn veel ideeën geuit over wat te doen met het meest vervuilende stukje van Vlaardingen, de Marathonweg, maar tot resultaten kwam het tot nu toe niet.

Deze week ergerde D66 zich openlijk aan het gebrek aan communicatie vanuit het college richting de omwonenden van de Marathonweg. Fractievoorzitter Koen Kegel: ,,Meer dan tien jaar geleden werd nieuwe bewoners toegezegd dat er een complete ondertunneling zou komen van de Marathonweg. Sindsdien is er weinig veranderd, behalve het sterk toegenomen verkeer met bijhorende overlast. Als de Vlaardingse gemeenteraad eindelijk serieus werk wil maken van de Marathonweg, zal nog voor het einde van dit jaar in de begroting flink ruimte moeten worden vrijgemaakt. Alleen dan kan de komende jaren de Marathonweg eindelijk echt worden verbeterd’’, aldus Kegel.

Voorlopig lijkt de groei van het vrachtverkeer over de Marathonweg geen strobreed in de weg te worden gelegd door het college en de raad. Onlangs werd bekend dat er nog dit jaar een groei van het aantal vrachtwagens  komt door de uitbreiding van het bedrijf Count, de voormalige Romij. Daarnaast zijn er meer bedrijven die zich vestigen in onder meer het industriegebied aan de Zevenmanshaven, wat zorgt voor nog meer vrachtverkeer over vooral de Marathonweg. Leest u even mee: Op 17 januari 2018 krijgt YARA Vlaardingen B.V. (vroeger E.N.C.K. / Windmill Holland / Hydro Agri) een vergunning tot het produceren van kunstmest. Te verwachten: extra verkeer. Op 25 mei 2018 krijgt Aliphos Rotterdam B.V. een vergunning voor het plaatsen van een Fosforzuurtank. Aan een lege tank heb je niets, dus er zal vervoer op gang komen, naar verwachting over de Marathonweg. Daarnaast worden er nog eens zo’n 30 bedrijfsunits  verhuurd waarvan extra verkeer te verwachten is en dan hebben we de eventuele Greenport , ofwel een overslaghaven voor het Westland, nog niet meegeteld.

Over deze ontwikkelingen is niet in de raad gesproken. Het is ook een ondoorzichtig gebeuren, aangezien op Officiële Bekendmakingen de aanvragen van Yara en Aliphos niet terug te vinden zijn. Eerlijkheidshalve moet wel aangetekend worden dat de gemeente weliswaar de aangevraagde omgevingsvergunningen toetst, maar de Provincie beslist uiteindelijk over het vestigen van bedrijven.Gerelateerd