Wijkcentra gered van bezuinigingswoede

17-06-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - De subsidie voor de wijkcentra zou, volgens de afspraken gemaakt bij de Begroting in november 2014, vanaf 2016 komen te vervallen. Wijkcentrum Holy aan de Aristide Briandring  is ondertussen verkocht aan grootgrutter Albert Heijn, maar de activiteiten die er plaatsvonden zijn verplaatst naar elders in de wijk, waaronder wijkcentrum De Bijenkorf aan de Reigerlaan.

Om de overige drie wijkcentra, ‘t Nieuwelant, de Pijpelaar en West, te helpen financieel onafhankelijk te worden heeft de gemeente een adviesbureau ingehuurd om ze daarbij te ondersteunen. Hierbij werden adviezen gegeven over een andere, slimmere en efficiëntere manier van organiseren en financieren. Uit de voorlopige conclusie van dit bureau blijkt dat complete financiële onafhankelijkheid onmogelijk is.

Met € 15.000,- subsidie per wijkcentrum kunnen zij activiteiten ontwikkelen die passen binnen het sociaal domein en bovendien blijven ze een laagdrempelige plek in de wijk voor bewoners. Het college heeft daartoe bij de voorjaarsnota voorgesteld om € 45.000,- op te nemen om de activiteiten van de drie wijkcentra voort te zetten. Voor de wijkcentra wordt ook gekeken of ze het eigen gebouw kunnen delen met andere organisaties. Zo hebben er in de Westwijk in het wijkcentrum De Telder al activiteiten plaats van de Pameijerstichting. Voor de Pijpelaar geldt dat welzijnsorganisatie het bestuur van het wijkcentrum gaat helpen professionaliseren.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date