Wijkagent: Oude wijn in nieuwe zakken ?

25-11-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Een nieuwe manier van werken waarin het vooral de wijkagent is die centraal staat, die spil in de wijk vormt. Dat was de kern van de boodschap aan de gemeenteraad afgelopen week bij het bezoek aan het gerenoveerde politiebureau aan de Delftseveerweg.

,,In 2001 verscheen al de Korpskrant met het voorpaginanieuws dat de wijkagent spin in het veiligheidsweb zou zijn’’, aldus CDA-raadslid en oud agent Marco van Unen. ,,Ik vroeg me af wat er dan veranderd was sindsdien’’.

Van Unen vervolgt: ,,Bij de voorlichting vorige week werd aangegeven dat er nu een team achter de wijkagent stond ! Vreemd, dacht ik bij mezelf, destijds had Vlaardingen drie wijkteams met ieder eigen medewerkers, niets anders dus dan nu. Nu is het team alleen uitgebreid met zeven rechercheurs om de lichte zaken op te pakken en vallen de medewerkers van de receptie onder het team. Een wijkagent zat deze avond vol enthousiasme te praten over wat hij deed, dit naar aanleiding van de vraag van mij hoe het nu stond met de werkverhouding van de wijkagent van daadwerkelijk op straat zijn. Agenten houden zich bezig met het vergaren van info, duidelijk zichtbaar zijn, werken aan het veiligheidsgevoel en de administratieve taak, kortom hoe zit het met de 80-20% verhouding: het merendeels op straat aanwezig zijn’’.

,,Naar mijn inzien is de veiligheidsbeleving nog steeds belangrijk en die bevorder je door veel in contact te treden met de inwoners van Vlaardingen. Eén van de aanwezige wijkagenten sprak daarover dus: “Afgelopen tijd hebben de bewoners mij niet gezien. Ik was enkele dagen aan het posten in de wijk op drugsdealers” Erg nobel van deze wijkagent, maar volgens mij niet zijn taak. Hij heeft zoals aangegeven werd toch een team achter zich dat deze werkzaamheden hoort uit te voeren? Hij moet in contact blijven met de bewoners, hun vertrouwen winnen. Dus de 80 procent op straat gaat die wijkagent bij lange na niet halen’’.

,,Het team is daarbij nog steeds niet op sterkte en als dat problemen oplevert op middellange en langere termijn dan moeten we nu misschien al een duidelijk signaal geven als politiek naar Den Haag. Met de gebeurtenissen zoals in België en Frankrijk kun je niet vroeg genoeg zorgen dat een korps volledig op sterkte is’’.

,,Het bureau is nu minder lang geopend dan voorheen. Was dit vroeger iedere dag open van 08.00-22.00 uur, nu slechts dagelijks van 09.00-17.00 uur en maandag en vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag van 09.00-13.00 uur.  Een beperking dus, waarbij men eerst tot maar 17.00 uur een openstelling wilde. Gelukkig heeft de burgemeester in overleg meegenomen wat we als CDA wilden en de openstelling is mede daardoor toch wat verruimd. De burger moet er ook buiten ‘kantoortijden’ terecht kunnen, zeker als die slachtoffer is. Opvang bij het doen van aangifte, een kopje koffie, het menselijke aspect blijft belangrijk, naast allerlei technische ‘hulpmiddelen’ en het digitaal terecht kunnen na kantooruren. Dat laatste ‘voelt’ toch anders wanneer je wel wat meer kunt gebruiken’’.

,,Er werd ook de samenwerking met de dienst Toezicht en Handhaving benoemd’’, aldus Van Unen. ,,Die Lichtblauwe Brigade (LBB) is natuurlijk een mooie aanvulling, maar laten we  wel de taken gescheiden houden. De politie handhaaft en kan indien nodig geweld inzetten. Je moet de LBB-ers dan ook geen semi-politionele taken geven. Als ieder nou zijn eigen taken uitvoert dan zal dit zeker ten goede komen aan de veiligheid, en meer nog, het veiligheidsgevoel.''

,,Kortom, het is belangrijk dat de politie zoveel mogelijk zichtbaar is in het straatbeeld. De criminaliteitscijfers mogen misschien dalen, maar het gevoel van onveiligheid nog niet. De wijkagent de spil in de wijk, prima, maar dat was voorheen eigenlijk niet anders. Oude wijn dus…’’ besluit hij.


Gerelateerd