Waterweg Wonen misleidt huurders (Ingezonden brief)

18-07-2014 Nieuws Roxanne den Heijer

VLAARDINGEN - In de week van 11 juli heeft Waterweg Wonen een groot deel van de deelnemers aan de actie van Huuractie Comité een brief gestuurd waarin de woningcorporatie meldt dat er een betalingsachterstand is ontstaan door het weigeren van de huurverhoging. Het Huuractie Comité protesteert, binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden, tegen de huurverhoging van 1 juli jongstleden. Volgens de wet had deze brief van Waterweg Wonen nooit verstuurd mogen worden. De huurders die de huurverhoging niet betalen hebben geen huurachterstand en kunnen derhalve dus ook geen betalingsherinneringen toegestuurd krijgen. Er is namelijk een wettelijke bezwaartermijn, waaraan verhuurders zich moeten houden en waarin zij aangetekende bezwaren moeten behandelen. Dit alles volgens vastgelegde procedures.

Waterweg Wonen erkent haar fout niet en heeft gezegd dat de protesterende huurders vooral op zich zelf aangewezen zijn. Waterweg Wonen heeft daarbij laten weten dat ze geen tweede corrigerende brief gaat sturen. Verhuurder WAWO probeert gebruik te maken van de onwetendheid van (een deel van) de huurders. Een brief over vermeende betalingsachterstand is immers uit den boze, bovendien staan er ook nog eens twee fouten in de brief: er is gesjoemeld met de bezwaartermijnen en de bewering dat tijdens de bezwaartermijn de huurverhoging betaald moet worden is grote flauwekul. Een beetje dom van de corporatie zou ik zeggen.

De huurder kan de ‘bangmakerij’ in de brief van WAWO het beste negeren of als niet ontvangen beschouwen. Op aandringen van het Huuractie Comité erkent Woningstichting Samenwerking al wel dat ook zij eerder deze week brieven heeft verstuurd met een verkeerd uitgangspunt: zij hadden aan hun huurders melding gemaakt van een opgelopen huurachterstand. In een tweede brief, die later deze week wordt verstuurd, wordt gemeld dat de eerste brief niet verstuurd had mogen worden. Voor de deelnemers aan de actie van Huuractie Comité verandert er niets. Ook de eerste brief van Samenwerking Vlaardingen kan dus als niet ontvangen worden beschouwd.

Heeft u vragen of opmerkingen over de huurverhoging en deze actie? Of wil je mee doen aan het Comité? bezwaar2014@gmail.com

Roxanne den Heijer

 


Gerelateerd