Watersnood in de VOP

15-01-2020 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Bewoners van de Groeneweg en de Weteringstraat kunnen er over meepraten. En bij de Zeemanstraat hebben ze er inmiddels ook veel ervaring mee: ernstige wateroverlast. Om verschillende redenen. In de VOP zijn er nu vochtproblemen die het onbedoelde bijeffect zijn van een noodzakelijke renovatie. De afgelopen jaren is daar de riolering in de wijk vernieuwd en dat pakt slecht uit voor bewoners. Wat is er aan de hand?

De riolering in de VOP wijk was oud en nodig aan vervanging toe. Die ouderdom zorgde er wel voor dat de poreuze leidingen een deel van het grondwater afvoerden, waardoor het grondwaterpeil lager stond dan gebruikelijk. Met de nieuwe riolering kan het grondwater niet meer deels weg zoals eerder en dat staat nu dus hoger. En dat is een groot probleem.

Margo van Embden woont in de Verheijstraat en is ten einde raad. Sinds het vernieuwen van de riolering staat er water in de ruimtes onder het huis. En het vocht kruipt ook op, via de muur en via de balken van de vloer. Het gevolg is dat de fundering aangetast wordt, en op de balken staan nu al de schimmels en de zwammen. ,,Ik ken de geschiedenis van dit pand al vanaf 1995. In 2007 is de kapperszaak die hierin zat gesloten en hebben we het pand helemaal gestript en gerenoveerd. Er was nooit een druppel water onder de vloer en dat was eigenlijk zo tot 2017, toen de riolering in de wijk werd aangepakt. Vanaf toen was het goed mis, en wegpompen van het water hielp niet. Na twee uur kon je opnieuw beginnen. Er stond minimaal vier centimeter en dat terwijl de gemeente ook nog een drainage had aangelegd hier in de straat, om overtollig water af te voeren. Niets verhielp echter de problemen en in maart 2018 zijn we een zaak begonnen tegen de gemeente via onze rechtsbijstand’’.

Een uitgebreid onderzoek bracht nogal wat aan het licht; straatkolken bleken niet altijd (goed) aangesloten te zijn op het riool, waardoor water niet kan wegstromen, nieuwe rioolpijpen zouden door werkverkeer kapot gereden zijn en nog meer. Margo vertelt sindsdien voortdurend te corresponderen met de gemeente en soms leek de respons vanuit het stadhuis hoopvol. ,,Ik was het op een gegeven moment zo zat. Ik dacht erover om de straat naast ons huis open te gooien en van daaruit een extra beluchtingssysteem aan te leggen. Daardoor kan dan het optrekkend vocht weg. Een kwestie van zes tegels eruit laten halen, graven en het systeem aanbrengen. En in eerste instantie reageerde de gemeente daar positief op’’. In de mailwisseling vanuit de gemeente:

,,Ik heb uw situatie even intern besproken en wij willen uiteraard medewerking verlenen. Kunt u aangeven wanneer u dit wil laten uitvoeren. Onze aannemer haalt dan even een rij tegels eruit, voert deze tijdelijk af en plaatst ze terug wanneer u klaar bent. U hoeft zich niet te haasten voor vanavond, ik hoef hiervoor niet meer langs te komen.’’

Uiteindelijk betekende dit niets, want Margo zou deze toezegging verkeerd begrepen hebben. En aangezien de bezwaarprocedure nog liep wilde de gemeente niets doen.

Desgevraagd gaf de gemeente aan dat de oude riolering inderdaad, onbedoeld, als drainage werkte. Een woordvoerder: ,,Met het aanleggen van een nieuw (waterdicht) riool zie je het grondwaterpeil meebewegen naar een meer natuurlijk grondwaterpeil. Om deze natuurlijke fluctuatie van het grondwaterpeil (door de seizoens- en weersinvloeden) af te vlakken, heeft de gemeente met het nieuwe riool ook drainageleidingen mee laten leggen, zijn er peilbuizen geplaatst en is er extra ondergrondse regenwaterberging aangelegd onder het Mendelssohnplein. Op die manier heeft de gemeente geprobeerd problemen voor bewoners te beperken, ook al houden perceeleigenaren hun verantwoordelijkheid voor het tegengaan van grondwateroverlast op eigen terrein en fundering.

Bij de verantwoordelijkheid van eigenaren kun je denken aan het zorgen voor vochtdichte ondergrondse gebruiksruimtes van panden (zoals kelder of souterrain) en het aanbrengen van voldoende ventilatie om schimmelvorming en optrekkend vocht te voorkomen. Mensen denken er veelal wel aan om hun dak waterdicht te maken, maar voor lekkages aan de onderkant van de woning is vaak minder aandacht. Zeker in een gebied zoals in de VOP - waar tot voorkort het grondwaterpeil lager was dan het natuurlijke grondwaterpeil en lekkages aan de onderzijde minder vaak voor problemen zorgden - heeft niet iedere eigenaar oog voor een waterdichte onderzijde. Daarom hebben we dit ook onder de aandacht gebracht tijdens de informatiebijeenkomst over het project.’’

Je regelt het dus zelf maar? Margo van Embden wacht in ieder geval nog op antwoord, maar de gemeente lijkt nu enigszins te bewegen. Ze mag haar situatie nogmaals uitleggen aan de betrokken ambtenaren, maar wat daarna gebeurt is nog even afwachten.

In de wijk zelf zijn intussen meer bewoners geconfronteerd met de vochtproblemen en dompelpompen om kruipruimtes leeg te pompen vinden gretig aftrek bij de bouwmarkten. Hoe hoog het grondwaterpeil staat kun je enigszins zien in de Pieter Karel Drossaartstraat vlakbij, op de plek waar niet lang geleden vier woningen gesloopt zijn. Daar staat veel water, meer dan verklaard kan worden door regenval. Volgens buurtbewoners is dat vooral grondwater, en mede reden dat de woningen gesloopt zijn; die waren te zeer aangetast.

 Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date