VVD geïrriteerd over stilzwijgen gemeente

22-04-2015 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN -  ,,De gemeente worstelt nu al tenminste vijf jaar met het op orde brengen van een optimale dienstverlening. Er zijn door de jaren heen diverse toezeggingen gedaan , maar zonder het gewenste resultaat. De VVD vraagt zich af hoe het mogelijk is met al die actieplannen en de gemaakte investeringen. Er moeten daarom niet méér technocratische middelen worden ingezet, maar de houding (van ambtenaren) en de cultuur moeten aangepakt worden’’. Gevleugelde woorden van VVD-raadslid Nol Kloosterman tijdens een commissievergadering op 25 september vorig jaar.

Kloosterman maakte zich toen al boos over de dienstverlening bij de gemeente en deed dat deze week nogmaals in een aantal vragen aan het college van B&W. ,,De VVD heeft het college toen met klem verzocht om uiterlijk 1 november 2014, aan de raad een voorstel te doen op welke wijze en binnen welke termijn de gewenste cultuurverandering binnen de ambtelijke organisatie en de daarmee gewenste optimalisatie van de dienstverlening naar de burger gestalte gaat krijgen’’, aldus Kloosterman. ,,De portefeuillehouder zegde toe dat “een plan van aanpak” zou worden opgesteld. De nieuwe gemeentesecretaris zou ook betrokken moeten worden bij dit (zoveelste) plan van aanpak. Dat plan van aanpak is gepresenteerd aan de raad via een raadsmemo in oktober 2014 en daarna bleef het stil’’.

Kloosterman wil nu van het college weten wat de stand van zaken in het dossier Dienstverlening  is en welke concrete resultaten het plan van aanpak van oktober 2014 tot nu toe opgeleverd heeft: ,,Is de gewenste cultuurverandering binnen de ambtelijke organisatie gerealiseerd?’’  Ook vraagt hij of de Vlaardingse dienstverlening inmiddels zodanig geoptimaliseerd is dat de Vlaardingse burger tevreden kan en mag zijn.

Medio maart dit jaar riep de gemeente  hier haar  burgers op deel te nemen aan een Burgerpanel. Het doel hierbij was om meer te weten te komen over hoe Vlaardingers denken over de gemeentelijke dienstverlening. De VVD wil tenslotte daarbij ook weten op welke wijze het college onafhankelijk laat vaststellen/meten wat of de stand van zaken inzake de dienstverlening is.Gerelateerd