Vuurzee in de Stille Steeg

05-06-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 5 juni 1905: Vuurzee in de Stille Steeg.

Als er in 1905 brand uitbreekt in de kuiperij van De Willigen is het in de Stille Steeg al snel een pandemonium.

Te kwart voor negen uur gisteravond brak brand uit in de kuiperij van den heer W. De Willigen, staande in de Stille Steeg. Het werkvolk had om 8 uur de kuiperij verlaten en reeds te 9 uur sloegen de vlammen aan alle kanten het gebouw uit. De politie rukte dadelijk met den slangenwagen uit en gaf direct water, doch de brand had zich reeds zoo uitgebreid, dat er aan blusschen met één spuit niet viel te denken.

Spoedig kwamen nog de andere spuiten ter plaatse, maar het duurde een heelen tijd voor ze water gaven, zoodat de kuiperij een vuurzee geleek. Eindelijk te 11 uur ongeveer was men den brand meester. De kuiperij, toebehoorende aan den heer Maassen, zoowel als de kuipersgoederen waren verzekerd. De oorzaak van den brand is tot heden onbekend. De omliggende gebouwen hadden veel waterschade. Een woord van lof komt zeker wel toe aan de politie voor haar tactvol optreden.



Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »








Altijd Up-to-date