Vuurwerkoproer in Vlaardingen

22-02-2018 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - In dit voor Vlaardingen historische jaar waarin we de Slag bij Vlaardingen van het jaar 1018 herdenken, brengt Vlaardingen24 iedere dag een verhaal uit het Vlaardingse verleden. We doen dat aan de hand van een oud krantenbericht. Vandaag 22 februari 1885: Vuurwerkoproer in Vlaardingen.

De laatste jaren gaan steeds meer stemmen op om consumentenvuurwerk te verbieden. Zo'n verbnos was in Vlaardingen al eerder van kracht. In 1885 verbood burgemeester Falck het afsteken van vuurwerk om de verjaardag van de koning te vieren. Dat leidde tot een volksoploop en een staaltje burgelijke ongehoorzaamheid die je tegenwoordig niet snel meer zult zien. 

Donderdagavond had te Vlaardingen een groot opstootje plaats. De Burgemeester had namelijk verboden aan de jeugd om vuurwerk (zoogenaamde klakkebossen) af te steken, iets wat bij Koningsverjaardag vroeger steeds geoorloofd was. Des avonds staken nu de jongens, niettegenstaande het verbod, toch vuurwerk af, wat de laatst benoemde inspecteur van politie wilde beletten. 

In een oogwenk werd genoemde inspecteur omsingeld, waarbij zich ook grooteren aansloten en in optocht bracht men hem zingende en schreeuwende naar het stadhuis. De volkshoop werd hoe langer hoe grooter, en vuurwerk werd naar hartelust afgestoken. De politie vermocht niets tegen de overmacht uit te richten, welke steeds aangroeide en luidruchtiger werd. 

Al zingende en schimpdichten uitschreeuwende, trok men de straten door. Deze schreeuwende hoop bracht vervolgens een serenade aan den burgemeester, onder het afsteken van allerlei vuurwerk, dat tegen de ramen van zijn huis aangegooid werd. Toen toog men naar het stadhuis, tevens politiewacht, alwaar men hetzelfde herhaalde. 

Intusschen hadden sommigen een pekton gehaald, welke aldaar tegen 11 uur werd aangestoken en onder het geschreeuw der menigte afbrandde. Eerst tegen 1 uur 's nachts ging de menigte langzaam uiteen.

Gerelateerd