Vuurwerk en Vreugdevuren: wel of niet doen?

29-05-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De zomer moet nog goed en wel doorbreken en de jaarwisseling is nog ver weg. In de Tweede Kamer buigt men zich echter al over nieuwe regels rondom vuurwerk en ook in Vlaardingen hield de gemeenteraad zich daarmee afgelopen week al bezig. In 2013 maakte burgemeester Bruinsma naam door een vuurwerkvrije zone in te stellen voorhet centrum van de stad. Burgemeester Bas Eenhoorn bracht dit afgelopen dinsdag ter sprake tijdens de oriënterende raadsvergadering. Het 'knalverbod' was een succes en de kans is groot dat er ook dit jaar een vuurwerkvrije zone komt.

Er werd ook gesproken over de vreugdevuren aan de Broekweg en aan de Marathonweg. Bij deze vreugdevuren werden ook stapels pallets en andere brandbare materialen gevoegd, waarbij torenhoge stapels ontstonden. Dat dit niet geheel zonder risico’s is, bleek wel toen in 2008 aan de Broekweg de ruiten van zo’n tachtig woningen sprongen na een daverende explosie. Daarna is het enkele jaren verboden geweest aan de Broekweg nog een vreugdevuur te ontsteken. Twee jaar geleden werd het, onder voorwaarden, weer toegestaan. Een groot incident heeft zich daarbij nog niet voorgedaan, maar een grote vuurstapel in een woonwijk blijft risicovol.

Een aantal raadsfracties wilde weten of het bouwen van vreugdevuren niet in de Algemene Plaatselijke Verordening kan worden opgenomen. Burgemeester Eenhoorn antwoordde dat dit zou neerkomen op een legalisering van kerstboomverbrandingen, in plaats van het huidige gedoogbeleid. Ongewenste bijkomstigheid zou zijn dat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld bij calamiteiten; een ongewenste situatie. Uit een rondje langs de fracties bleek dat de meeste partijen niet voor een algeheel verbod van kerstboomverbrandingen zijn. Eenhoorn gaf daarbij vooraf drie opties aan: zowel aan de Broekweg als aan de Marathonweg doorgaan met gedogen, stoppen met de Broekweg of een algeheel verbod. Uiteindelijk was de meerderheid in de Raad van mening dat een algeheel verbod meer na- dan voordelen heeft. Wel lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een kerstboomverbranding op één plek; en dan niet in een woonwijk. Een officieel besluit moet nog genomen worden.Gerelateerd