Vreugdevuren Nieuwjaar: vergunning verplicht?

28-10-2016 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Als het aan het CDA ligt moeten de organisatoren van de traditionele vreugdevuren met Nieuwjaar hiervoor een vergunning aanvragen. Gisteravond diende raadslid Marco van Unen over dit onderwerp een motie in, namens het CDA, GroenLinks, Leefbaar Vlaardingen en ONS.Vlaardingen.

Van Unen stelde dat de gebruikelijke ontheffing, waarmee al jaren gewerkt wordt, te weinig garanties biedt; een vergunning zorgt er daarentegen voor dat er, waar nodig, gehandhaafd kan worden. De organisatoren van de vreugdevuren zijn daarmee bovendien verantwoordelijk voor onder meer een veiligheidsplan en het schoonmaken van de locatie.

Kasper Vink van de SP wilde van Van Unen weten of dit misschien een poging was om de vreugdevuren ‘snel de nek om te draaien’. Vink vond de noodzaak om een en ander te reguleren via een vergunning niet groot, immers het was zeker de laatste jaren toch gewoon goed verlopen ? Was hier sprake van een gevalletje ‘bewoners pesten’?

Burgemeester Bert Blase ondersteunde het betoog van de SP met de verklaring dat de samenwerking met de organisatoren van de vreugdevuren inderdaad goed verlopen was, maar hij verwees de motie daarmee niet op voorhand naar de prullenbak. Blase vroeg ruimte aan Van Unen als indiener van de motie om nog eens te kijken wat er, onder meer juridisch, mogelijk was. Misschien dat er bij de gebruikelijke ontheffing al wat afspraken, waarvoor gepleit werd in de motie, opgenomen kunnen worden. Of het op korte termijn nog lukt om over te gaan tot een vergunning voor de komende Nieuwjaarsviering is nog niet zeker, en misschien (nog) niet nodig. Van Unen ging akkoord om de motie nog even aan te houden, in afwachting van het onderzoek van de burgemeester.Gerelateerd