Voorlopig wel sporten op kunstgrasvelden

29-11-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Bandenbranchevereniging VACO heeft onderzoek gedaan naar kankerverwekkende stoffen in het rubbergranulaat dat gebruikt wordt op veel kunstgrasvelden. Uit een analyse van rubbergranulaat op kunstgrasvelden blijkt dat in veel velden een hogere concentratie kankerverwekkende stoffen zit dan mag in consumentenproducten. Van de acht onderzochte stoffen overschrijden er vier op veel velden de norm. De norm geldt niet voor rubbergranulaat maar wetenschappers pleiten daar wel voor. Toxicoloog Martin van den Berg zegt dat je deze concentraties voor je gezondheid niet moet willen.    

In Vlaardingen wordt rubbergranulaat ingestrooid op de negen kunstgrasvoetbalvelden op de diverse sportparken. Vlaardingen heeft ook kunstgrasvelden voor hockey en korfbal, maar bij deze velden wordt geen rubbergranulaat gebruikt. Ook wordt kunstgras toegepast op speelveldjes in de openbare ruimte. Deze veldjes zijn de laatste jaren ingevuld met zand.

Bij de wekelijkse persbijeenkomst vandaag verklaarde wethouder Arnout Hoekstra regelmatig contact te hebben met de Vlaardingse sportclubs over de zorgen rond de kunstgrasvelden. ,,Het is nog maar de  vraag of het spelen op kunstgrasvelden schadelijk is, immers, je neemt de stoffen niet in’’, aldus Hoekstra. ,,Voor alle zekerheid wordt wel geadviseerd om na het sporten te douchen, zodat er geen korrels aan het lichaam blijven kleven. Het uitgevoerde onderzoek is gedaan door de branchevereniging, en wij wachten momenteel op de uitslagen van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooralsnog is er geen reden om het sporten op kunstgras te stoppen’’.  Gerelateerd