Voorjaarsnota: wensenlijstjes niet volledig ingewilligd

24-05-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – De tekorten bij Stroomopwaarts en de Kroepoekfabriek worden aangevuld, de Stadsgehoorzaal krijgt er geld bij, maar niet zoveel als gevraagd werd, en er komt een rotonde bij de kruising Zwanensingel/Zwaluwenlaan. Dat is in het kort een samenvatting van de Voorjaarsnota die de gemeenteraad in juli zal behandelen, en die het uitgangspunt vormt voor de Begroting in het najaar.

,,Vlaardingen is financieel gezond en er is weer ruimte voor investeringen in de stad’’, zo lichtte wethouder Arnout Hoekstra gisteren toe bij de wekelijkse persbijeenkomst. ,,Het geld klotst echter niet tegen de plinten en we kunnen dan ook niet alle plannen honoreren. Daarbij komt dat je al een begroting zit te maken voor een volgend college (in maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen) en dan is terughoudendheid op zijn plaats’’, aldus Hoekstra.

Dat Vlaardingen er financieel beter voor staat is een feit; de leenschuld is met vijf miljoen euro afgenomen, de Algemene Reserve, een soort spaarpotje om risico’s mee af te dekken, is groter geworden en er is weer wat extra geld, ongeveer een half miljoen euro, om in de binnenstad te investeren. ‘Gezond’ is misschien een tikje teveel van het goede want de zogeheten ‘solvabiliteit’ is nog niet op het gewenste niveau. Solvabiliteit is de verhouding tussen eigen vermogen en ‘vreemd’ vermogen (leningen en investeringen van anderen aan de gemeente). Het college hoopt echter uiterlijk in 2026 daarin ook ‘op orde’ te zijn. Voor wat betreft het verhogen van het bedrag in de Algemene Reserve zijn er overigens wel wat, overigens toegestane, boekhoudkundige ‘trucjes’ gebruikt; uit verschillende budgetten zijn er reserves overgeboekt naar deze Algemene Reserve. Dit is onder meer het geval bij de Reserve Sociaal Domein, waarbij Hoekstra gistermiddag verzekerde dat noodzakelijke zorg altijd betaald zal worden en wachtlijsten niet zullen groeien bij incidentele financiële tegenvallers in de zorg. Als het college het principe van “in = uit” hanteert (niet méér uitgeven aan de zorg dan er binnenkomt) dan zou het wel kunnen betekenen dat er opnieuw onderhandeld gaat worden over lagere zorgtarieven met de aanbieders, wanneer tekorten dreigen.

De Stadsgehoorzaal moet nog even afwachten of het jaarlijkse subsidiebedrag dat ze krijgen omhoog gaat; afgelopen twee jaar bedroeg dat zo’n €750.000 en dat wordt volgens het college €520.000 per jaar, exclusief extra subsidies voor het onderhoud en beheer van het gebouw. Een stijging dus, maar te weinig volgens het ‘toekomstbestendige’ scenario dat directeuren Renske Verbeek en Sylvia Hagers willen uitvoeren. Daarvoor is jaarlijks €640.000 nodig. De raad kan hierover nog een afwijkend besluit nemen in juli. Hoekstra: ,,Het bedrag dat we voor de Stadsgehoorzaal uittrekken sluit aan bij het scenario om door te gaan met de Stadsgehoorzaal op de huidige voet’’. Dat kijken naar scenario’s is ook gebeurd bij het budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de Food Innovation Academy, de opleiding in Vlaardingen voor de voedseltechnologiesector. Daar wordt niet het maximale bedrag van €1,8 miljoen uitgegeven maar €1,5 miljoen; een soberder scenario dus, waarbij mogelijk het bedrijfsleven of het onderwijs nog €300.000 bij moeten passen.

Hoe de Voorjaarsnota en de Begroting er definitief uit zullen zien beslist uiteindelijk de gemeenteraad. Als die vindt dat er aan sommige zaken meer geld uitgegeven moet worden, zal elders wel financiële dekking gevonden moeten worden.

 

 Gerelateerd