Voorjaarsnota 2016: er is weer geld

25-05-2016 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN – Op dinsdag 24 mei presenteerde wethouder Arnout Hoekstra tijdens een persbijeenkomst de Voorjaarsnota, de opmaat voor de Begroting van dit najaar. De conclusie: er is weer geld om te investeren in de stad.

,,De financiële situatie van de gemeente Vlaardingen herstelt voorspoediger dan gedacht’’, aldus Hoekstra. ,,Hierdoor ontstaat eerder dan verwacht ruimte voor nieuwe uitgaven’’. Hoekstra lichtte toe dat de financiële risico’s voor de stad kleiner zijn, dat de schuldenlast lager is en dat er dus minder gespaard hoeft te worden.

Wie goed leest ziet dat er in de Voorjaarsnota al een aantal eerder ingediende moties en amendementen geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn. Zo is het voorstel van de PvdA en de SP gehonoreerd om de inkomensgrens voor minima te verhogen van 110% naar 120%. Hierdoor komt een grotere groep in aanmerking voor financiële bijstand. De motie van ONS.Vlaardingen voor het oprichten van een Kinderraad is ook opgenomen, maar wel in een ‘light-versie’: er wordt geen €50.000 maar €30.000 voor uitgetrokken over twee jaar verspreid.

Voor Toezicht en handhaving wordt ook meer geld uitgetrokken, waardoor het aantal voltijds banen bij de Lichtblauwe Brigade van 15 naar 20 stijgt. Dit lijkt een aanzienlijke uitbreiding, maar er zal door deze toezichthouders en handhavers vaker gepatrouilleerd worden in de Broekpolder. Niet echt meer ‘blauw op straat’ in de wijken, zoals Ron Boers ONS.Vlaardingen dat voor ogen heeft.

OZB-verhoging teruggedraaid

De stapsgewijze verhoging van de onroerend zaakbelasting (OZB) gaat niet door. Wel zal er een inflatiecorrectie worden toegepast, maar de lastenverhoging voor inwoners is uiteindelijk daardoor beperkt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Voorjaarsnota 2016 op 24 mei vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad ter bespreking. Dit vindt plaats op woensdagavond 6 juli en donderdagmiddag en -avond 7 juli. Om tot een begroting te komen waaraan iedere partij kan meeschrijven, is een speciale tool ontwikkeld waarmee raadsleden eenvoudiger alternatieve voorstellen kunnen aandragen. Dat er nog ‘wensenlijstjes’  zijn bij de diverse fracties is wel zeker. Zo zal ONS.Vlaardingen een amendement indienen om de Lichtblauwe Brigade te verdubbelen, de verzelfstandiging van de bibliotheek door een fusie komt nog aan bod en parkeren in de stad aantrekkelijker , dus goedkoper maken, is ook nog een wens van veel partijen.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date