Volkstuinders overvallen door komst arbeidsmigranten

01-09-2017 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - ,,We zijn overvallen met de beslissing dat er bij de boerderij naast het complex arbeidsmigranten gehuisvest worden''. Voorzitter Gilles Pappers van Volkstuindersvereniging De Zuidbuurt is niet te spreken over het besluit van het college om de boerderij aan de Zuidbuurtseweg 1 te verhuren aan uitzendbureau Tradiro. Die gaan er 6 blokken met elk 12 kamers neerzetten waarin 144 Polen, Hongaren en Litouwers gehuisvest worden. ,,Wij zijn erop tegen om meerdere redenen'', vervolgt Pappers. ,,Eerst vanwege het (on)veiligheidsgevoel, maar ook vanwege de te verwachten geluidsoverlast, parkeerproblemen en de verkeersveiligheid. In ons pachtcontract met de gemeente staat bovendien dat er sprake is van een garantie omtrent de rust rondom het volkstuinderscomplex''. Met zoveel buren in één keer erbij vindt Pappers dat die afspraak gebroken wordt. ,,In het bestemmingsplan Groot Vettenoord staat bovendien dat de gemeente afziet van verdere uitbreiding van wonen. Als je hier voor een jaar of vijftien een wooncomplex neer gaat zetten dan is dat ook weer in strijd met datzelfde bestemmingsplan''.

In november 2016 gonsde het al dat de gemeente op zoek was naar huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten. Er werd daarbij een drietal locaties voorgesteld, waarover de gemeenteraad in alle beslotenheid vergaderd heeft. Onder meer de woonvoorziening voor dak- en thuislozen De Elementen kwam voorbij. Het college heeft nu anders besloten. De gemeente heeft eerder zich vastgelegd op de afspraak dat er 300 woonplekken beschikbaar zijn binnen de stadsgrenzen. Een groot deel ervan vervalt binnenkort door sloop van De Valkenhof en (een deel van) de Vogelbuurt, dus moeten er andere komen.

Op het terrein van de voormalige boerderij worden straks containers neergezet van 12 bij 12 meter. Volgens de plattegronden die uitzendbureau Tradiro eerder heeft laten zien bij een presentatie wordt dat nogal krap: als je de gemeenschappelijke sanitaire ruimtes eraf haalt blijven er per etage (een blok containers heeft twee etages) 6 ruimtes van ongeveer 6 bij 3 meter over. In elke ruimte is plek voor twee personen, wat een krappe leefruimte is als je rekent dat daar, naast de standaard meubels, ook de persoonlijke spullen in moeten. Hoewel het project Tradiro Park heet, heeft het niets weg van een de uitstraling van een vakantiepark dat de naam min of meer suggereert. Bovendien, als je zo weinig leefruimte geeft waarin iemand niet of nauwelijks een plek voor zichzelf kan creëren, verkleint dat de mogelijkheden om in een samenleving te integreren. Illustratief is zo dat diverse omwonenden in de Westwijk blij zijn dat ze daar vertrekken uit de Valkenhof, waar de ruimte ook vrij klein was. Groepen arbeidsmigranten gingen er steeds vaker de buitenruimte opzoeken, langs de singels bij de Roemer Visserstraat bijvoorbeeld. Daar wordt langs de randen regelmatig halve kampementen en de restanten van drinkgelagen gevonden.

Gilles Pappers beraadt zich inmiddels over (juridische) vervolgstappen. ,,Het grootste deel van de 175 leden is tegen, op 5/6 personen na. ,,De buren aan de andere kant hadden ook geen bezwaar, maar dat is een bedrijf dat nogal wat opdrachten krijgt van de gemeente. Er moet nog wel het een en ander gebeuren in de procedure voor het definitieve besluit gevallen is, en daar haken we met onze bezwaren op in''.

Inmiddels zijn er door onbekenden op verschillende plekken in de stad protestborden geplaatst. Onder meer naast het stadhuis en op de rotonde bij de Van Beethovensingel: naast het bord van Verkade, de buurman van de volkstuinders, die geen bezwaren had tegen de vestiging van Tradiro Park.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date