Vochtprobleem Stadskantoor: mogelijk tonnen schade

19-09-2014 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN – Na het feestje op 12 juli ter gelegenheid van de opening van het gerenoveerde Stadskantoor is de juichstemming inmiddels wat verstomd. Na oplevering is geconstateerd dat er sprake is van optrekkend vocht op een aantal plekken in de kelder. Momenteel wordt onderzocht wat hiervan de oorzaak is. In het ergste geval zullen de kosten om een en ander te herstellen zo’n € 400.000 bedragen.

Bij het vaststellen van het budget voor de renovatie van het Stadskantoor is rekening gehouden met tegenvallers. Onvoorziene kosten, zoals die zich mogelijk nu voordoen bij de vochtproblemen in de kelder, kunnen hiermee afgedekt worden. Een woordvoerder van de gemeente: ,,Die vier ton is een aanname die gebaseerd is op eerdere problemen met lekkage in de kelder tijdens de bouwfase. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog en moet meer duidelijk brengen. Als het onderzoek is afgerond, kunnen we meer inzicht krijgen in de kosten voor herstel. De gemeente heeft in de kostenraming voor de renovatie en het daarvoor beschikbaar gestelde krediet door de gemeenteraad een bedrag opgenomen voor onvoorziene kosten. De verwachting is dat de kosten voor het herstel van de lekkage in de kelder binnen het beschikbare krediet kunnen worden opgevangen’’.

Eerder zijn er in het Stadskantoor scheurtjes in het stucwerk aan de binnenkant van het pand geconstateerd. Dit werd veroorzaakt doordat het gebouw werkt en de stuclaag op twee andere materialen is bevestigd (hout en beton). Een en ander viel toen onder de garantie en de reparatie was voor rekening van de aannemer. Over wie nu aansprakelijk is kan de gemeente nog niet geheel duidelijk zijn: ,,Aansprakelijkheid hangt onder meer af van de oorzaak en  of het is ontstaan voor of na de oplevering. Dekking valt mogelijk onder CAR-verzekering (construct allrisk). Samen met de aannemer zijn we op zoek naar oplossingen. We verkeren nu nog in de onderzoeksfase waarin achterhaald moet worden waar welke lekkage vandaan komt en hoe die is ontstaan’’.Gerelateerd