Vlaardingen verhoogt belastingen

18-12-2014 Nieuws Herman van Nieuwenhuizen

VLAARDINGEN - Heeft u een hond? Bent u ondernemer met een winkeluitstalling of terras? Gaat u een nieuw paspoort aanvragen? Dan zult u volgend jaar meer moeten betalen dan in 2014. Met een ruime meerderheid is de gemeenteraad afgelopen dinsdag akkoord gegaan met het verhogen van een aantal gemeentelijke belastingtarieven.

De tarieven voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en de leges voor WABO-vergunningen (bouwen, ruimte, milieu) blijven gelijk. Voor vrijwel alle andere gemeentelijke belastingen geldt een tariefsverhoging van bijna twee procent en de Onroerend Zaakbelastingen (OZB) stijgen met gemiddeld bijna 4,5 procent. Opvallend bij die OZB is dat we een aantal jaren van waardedaling van vastgoed  achter de rug hebben, waarbij de tarieven nooit naar beneden zijn aangepast maar altijd naar boven.

De tariefsverhoging voor 2015 was in november al in de Begroting verwerkt. De oppositiepartijen die toen tegen deze Begroting stemden, deden dit afgelopen dinsdag ook tegen de tariefsverhogingen, op de VVD na. Een pragmatisch uitgangspunt van de liberalen, immers zij hebben altijd al gepleit voor het op orde brengen van het ‘huishoudboekje’ van de gemeente: meer inkomsten door belastingverhogingen draagt bij aan een gezondere financiële situatie, maar een enkele kanttekening is hierbij wel te maken. De VVD had, zonder ernstige financiële consequenties, makkelijk principieel tegen de tariefsverhoging kunnen stemmen, want de coalitie had toch wel een meerderheid. Fractievoorzitter Albert Brouwer van Stadsbelangen Vlaardingen (SBV) bleef wat dichter dan de VVD bij de eerder gemaakte keuzes: ,,Wij hebben tegen de begroting gestemd, dus stemmen we ook tegen de verhoging van deze tarieven.’’

De belastingverhogingen werden door het college in haar voorstel aan de raad aangeduid met een ‘inflatiecorrectie’. Hoewel er geen verplichting is voor gemeentes om dit jaarlijks toe te passen, gaat men hier toch toe over, met name om de Begroting sluitend te laten zijn. Voor enkele belastingen, waaronder de parkeertarieven, geldt dat het bedrag van de verhoging nog moet worden vastgesteld.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date